Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / mai /

Formarea competenţelor cognitive la elevii claselor liceale în cadrul disciplinei „Pregătire sportivă teoretică”


Autor: Juravle Mariana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Victor Buftea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 mai 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.55 Mb / în română

Teza

CZU 37.03 + 796.077.5.

Adobe PDF document 4.29 Mb / în română
179 pagini


Cuvinte Cheie

pregătire sportivă teoretică, curriculă şcolară, competenţe cognitive, strategii didactice, metoda simbolurilor grafice, metoda operaţiilor matematice, clase liceale

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 302 titluri, 15 anexe, 131 pagini text de bază, 45 figuri, 24 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 16 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: pedagogie.

Scopul cercetării constă în formarea competenţelor cognitive la elevii claselor liceale la disciplina „Pregătire sportivă teoretică”, în cadrul procesului didactic.

Obiectivele cercetării vizează: 1. Abordarea teoretică a problemei care vizează procesul de formare a cunoştinţelor de pe poziţii psiho-pedagogice, anatomo-fiziologice şi teoretico-practice. 2. Aprecierea nivelului de dezvoltare a capacităţilor cognitive, prin testarea elevilor claselor cu program sportiv la diferite discipline şcolare. 3. Elaborarea conţinutului programei de cercetare în vederea formării competenţelor cognitive conform metodologiei experimentale în cadrul pregătirii sportive teoretice. 4. Fundamentarea experimentală şi argumentarea metodicii de formare a competenţelor cognitive în pregătirea sportivă teoretică a elevilor din liceele cu profil sportiv prin intermediul metodelor simbolurilor grafice şi a operaţiilor matematice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în elaborarea şi implementarea în procesul didactic, ca metode de predare-învăţare-evaluare a disciplinei „Pregătire sportivă teoretică” a metodelor simbolurilor grafice şi a operaţiilor matematice.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul cercetat a vizat modalităţile prin care elevii din liceele cu program sportiv îşi pot forma şi dezvolta arsenalul competenţelor cognitive de care trebuie să dispună pentru a-şi eficientiza acţiunile, atât în sala de clasă, cât şi în antrenamente şi competiţii.

Semnificaţia teoretică a lucrării rezidă din ilustrarea în termeni reali, obiectivi, a specificului actual de organizare a învăţământului în contextul „Pregătirii sportive teoretice”.

Valoarea aplicativă a lucrării reiese din spectrul larg pe care-l pot îmbrăca metodele simbolurilor grafice şi a operaţiilor matematice, în toate etapele didactice şi la diferite discipline şcolare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost aplicate în cadrul Liceului cu Program Sportiv Suceava, la clasele la care s-a desfăşurat experimentul pedagogic, în anii şcolari 2009-2010 şi 2010-2011.