Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Educaţia atitudinii funcţionale faţă de sănătatea proprie la copiii de vârstă preşcolară mare


Autor: Iovva Olga
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Valentina Botnari
doctor, conferenţiar universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 februarie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document3.00 Mb / în română
Adobe PDF document1.73 Mb / în rusă

Teza

CZU 37.015.:373.2 (043.3)

Adobe PDF document 3.24 Mb / în rusă
211 pagini


Cuvinte Cheie

sănătate, atitudine funcţională faţă de sănătatea proprie, copii de vârstă preşcolară mare, grupe sanatoriale

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie alcătuită din 215 surse literare, 21 anexe, 146 pagini text de bază, 17 figuri, 19 tabele. Rezultatele cercetării au fost publicate în 43 de lucrări metodico-ştiinţifice.

Domeniul de studiu: teoria generală a educaţiei.

Scopul investigaţiei este de a fundamenta teoretic şi de a aproba experimental Modelul pedagogic de educaţie a AFSP la copiii de vârstă preşcolară mare din grupele sanatoriale ale IP (instituţia preşcolară).

Obiectivele generale ale cercetării: 1. A studia şi a stabili gradul de abordare a problemelor analizate din punct de vedere pedagogic, psihologic şi medical. 2. A fundamenta esenţa conceptului de „atitudine funcţională faţă de sănătatea proprie‖3. A argumenta teoretic Modelul pedagogic de educaţie a AFSP la copiii de vârstă preşcolară mare din grupele sanatoriale ale IP. 4. A elabora şi a valida experimental eficienţa Modelului pedagogic de educaţie a AFSP la copiii de vârstă preşcolară mare din grupele sanatoriale ale IP.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea constă în: argumentarea ştiinţifică a procesului educaţional al AFSP la copiii de vârstă preşcolară mare din grupele sanatoriale ale IP; demonstrarea posibilităţii de formare intenţionată a atitudinii funcţionale la copiii de vârstă preşcolară mare cu ajutorul unui model elaborat special şi argumentat pedagogic; elaborarea de recomandări pedagogice cu privire la educaţia AFSP la copiiide vârstă preşcolară mare din grupele sanatoriale ale IP.

Problema ştiinţifică importantă soluţionatăîn cercetare, constă în fundamentarea teoretică şi practică a atitudinii funcţionale faţă de sănătatea proprie la copiii de vârstă preşcolară mare, în condiţiile unor grupe sanatoriale ale IP.

Semnificaţia teoretică constă în definirea contextului cultural-istoric al problemei de a educa o generaţie în creştere sănătoasă; în fundamentarea bazelor ştiinţifico-pedagogice ale educaţiei şi păstrării sănătăţii copiilor de vârstă preşcolară mare, în grupele sanatoriale ale IP; în analiza atitudinii funcţionale în teoria şi practica IP.

Valoarea aplicativă a cercetării: a fost elaborat şi aprobat pe baza Modelului pedagogic programul de autor „Здоровейка‖, axat pe educaţia AFSP la copiii de vârstă preşcolară mare din grupele sanatoriale ale IP; au fost elaborate pe baza rezultatelor experimentului formativ recomandări pentru pedagogii care activează în grupele sanatoriale, precum şi pentru a suplimenta conţinutul cursurilor de calificare a cadrelor didactice ale IP.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cheie ale cercetării noastre au fost implementate in activitatea pedagogică şi metodologică a Facultăţii de Pedagogie şi Psihologie a Universităţii de Stat T. Shevchenko (Tiraspol), precum şi prin publicaţii ştiinţifice şi activitatea didactică a autorului. Concluziile cercetării sunt incluse in conţinutul disciplinelor academice elaborate de către autor şi folosite in lucrul cu studenţii.

Cuprins


1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ
 • 1.1. Культурно–исторический контекст проблемы воспитания здорового поколения
 • 1.2. Методологические аспекты воспитания и сохранения здоровья детей в санаторных группах дошкольных образовательных учреждений
 • 1.3. Проблема воспитания функционального отношения в теории и практике дошкольного образования
 • 1.4. Выводы по первой главе

2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ
 • 2.1. Специфика воспитания детей старшего дошкольного возраста в санаторных группах в практике дошкольных образовательных учреждений
 • 2.2. Выявление уровня воспитания функционального отношения к своему здоровью у старших дошкольников санаторных групп
 • 2.3. Выводы по второй главе

3. ВОСПИТАНИЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ САНАТОРНЫХ ГРУПП ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ
 • 3.1. Цель и задачи экспериментального исследования
 • 3.2. Теоретическое обоснование педагогической Модели воспитания функционального отношения к своему здоровью
 • 3.3. Апробация педагогической Модели воспитания функционального отношения к своему здоровью у детей старшего дошкольного возраста в санаторных группах ДОУ
 • 3.4. Оценка эффективности воспитания функционального отношения к своему здоровью у старших дошкольников санаторных групп ДОУ
 • 3.5. Выводы по третьей главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ