Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul educației fizice asupra formării competențelor cognitive la elevii claselor primare


Autor: Gheţiu Adelina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Petru Demcenco
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Consultant ştiinţific: Svetlana Goncearuc
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 aprilie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.88 Mb / în română

Teza

CZU 796.0+37.03:373.3(043.2)

Adobe PDF document 4.87 Mb / în română
171 pagini


Cuvinte Cheie

competenţe cognitive; educaţie fizică; activitate motrice; pregătire motrice; teste motrice; teste cognitive; programă modernizată la educaţia fizică; capacităţi morfofuncţionale, capacităţi psihomotrice, intercorelare

Adnotare

Structura tezei: adnotare în 3 limbi; introducere; 3 capitole; concluzii şi recomandări; bibliografie - 290 surse; 7 anexe; 142 pagini text de bază; 32 figuri; 21 tabele. Rezultatele au fost publicate în 7 articole ştiinţifice.

Domeniul de cercetare: științe pedagogice.

Scopul cercetării: fundamentarea teoretico-experimentală a impactului procesului modernizat de educaţie fizică asupra formării competențelor cognitive ale elevilor din instituțiile de învățământ primar din localitățile rurale.

Obiectivele cercetării:

1. Studierea teoriei, metodologiei și a realizărilor existente cu privire la problema intercorelării educației fizice cu formarea competențelor cognitive la elevii claselor primare din localitățile rurale.

2. Cercetarea sociologică la nivelul pedagogilor-practicieni cu privire la problema studiată,

precum și elaborarea experimentală a testelor și criteriilor pentru identificarea dezvoltării fizice și intelectuale a elevilor claselor primare la etapa actuală.

3. Elaborarea Modelului intercorelării educație fizică – competențe cognitive și a Programei modernizate la educația fizică (clasele primare).

4. Argumentarea impactului Programei modernizate la educația fizică asupra formării competențelor cognitive a elevilor din instituțiile de învățământ primar.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în faptul că la nivel conceptual-teoretic a fost proiectat un model intercorelativ al educaţiei fizice și competențelor cognitive pentru elevii din instituțiile de învățământ primar rural, care determină activitatea lor motrice în regimul săptămânal și contribuie la creșterea nivelului competenţelor lor cognitive.

Problema ştiinţifică importantă soluționată în domeniul cercetat constă în abordarea complexă a formării competențelor psihomotrice și cognitive la elevii claselor primare, prin organizarea netradițională a educației fizice în procesul educațional, fapt ce a contribuit la creșterea nivelului pregătirii intelectuale a acestora.

Importanța teoretică rezidă în fundamentarea teoretico-aplicativă a noului model al intercorelării educației fizice cu competențele cognitive ale elevilor din instituțiile de învățământ primar rural, elucidarea direcțiilor de dezvoltare a rezistenței psihice complexe, necesară la această vârstă pentru atenţie, percepţie, memorie, gândire şi imaginaţie.

Valoarea aplicativa а lucrării constă în faptul că educația fizică, în regimul orei academice cu orientare ludică pentru elevii din instituțiile de învățământ primar rural, contribuie la dezvoltarea lor motrice suficientă conform vârstei și indirect, prin funcționalitatea sporită a sistemelor naturale ale organismului, influențează îmbunătățirea durabilă și eficientă a competenţelor cognitive pentru dezvoltarea lor intelectuală.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor au fost implementate în cadrul procesului educațional în instituțiile de învățământ preuniversitar din localitățile rurale ale raionului Ialoveni al Republicii Moldova, precum şi în programele de studiu ale catedrei TMCF a facultăţii de pedagogie a USEFS şi ale Departamentului USEFS de formare profesională continuă a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ.

Cuprins


1. REPERE EPISTEMOLOGICE PRIVIND RELAȚIA ÎNTRE DEZVOLTAREA FUNCȚIONAL-MOTRICE ȘI INTELECTUALĂ A ELEVILOR DIN CLASELE PRIMARE
 • 1.1. Importanța educației fizice pentru copiii de 7-11 ani din învățământul primar la etapa actuală
 • 1.2. Particularitățile de vârstă ale dezvoltării morfofuncționale și psihomotrice a elevilor claselor primare.
 • 1.3. Interconexiunea dintre educația fizică a elevilor claselor primare și formarea competențelor lor cognitive.
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CADRUL METODOLOGIC DE OPTIMIZARE A EDUCAȚIEI FIZICE ȘI A COMPETENȚELOR COGNITIVE LA ELEVII CLASELOR PRIMARE
 • 2.1. Metodele și organizarea cercetării
 • 2.2. Cercetarea sociologică a intercorelării educației fizice cu dezvoltarea competențelor cognitive ale elevilor claselor primare
 • 2.3. Nivelul pregătirii motrice a elevilor claselor primare din localitățile rurale
 • 2.4. Nivelul competențelor cognitive ale elevilor claselor primare (Ialoveni)
 • 2.5. Modelul intercorelării educație fizică - competențe cognitive
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A IMPACTULUI EDUCAȚIEI FIZICE ASUPRA COMPETENȚELOR COGNITIVE ALE ELEVILOR DIN CLASELE PRIMARE
 • 3.1. Dinamica indicatorilor pregătirii motrice a elevilor în baza Programei modernizate la educația fizică (clasa a II-a)
 • 3.2. Impactul educației fizice asupra formării competențelor cognitive ale elevilor claselor primare (clasa a II-a), conform datelor experimentului pedagogic
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI