Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iunie /

Managementul recuperării copiilor cu deficienţe mintale în instituţia de tip complex educaţional


Autor: Ababii Oleg
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Aurelia Racu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 iunie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.83 Mb / în română

Teza

CZU 376.4(043.2)

Adobe PDF document 5.04 Mb / în română
194 pagini


Cuvinte Cheie

copil cu deficienţe mintale, copil cu deficienţe mintale severe, complex educaţional, educaţie incluzivă, management, recuperare, concept, model, pedagogie curativă, alternativă educaţională, euritmie, terapie prin muzică

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 225 titluri, 25 anexe, 142 pagini de text de bază, 32 figuri, 17 tabele; rezultatele sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu îl constituie managementul educaţional şi managementul recuperării copiilor cu deficienţe mintale.

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretico-ştiinţifică a managementului recuperării copiilor cu DM; în implementarea unui model efectiv de formare a personalităţii şi de accelerare a adaptării social-psihologice a acestora.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării. A fost elaborat conceptul şi modelul managementului recuperării copiilor cu deficienţe mintale; a fost stabilit potenţialul de dezvoltare a copiilor cu DM; a fost determinată dinamica progredientă a dezvoltării copiilor cu DM, inclusiv severe în urma influenţei terapiilor recuperatorii; a fost constatat nivelul de pregătire şi au fost formate cadre didactice pentru implementarea modelului de recuperare a copiilor cu DMS; a fost elaborat şi implementat modelul de recuperare a copiilor cu DMS în practică prin deschiderea instituţiei inovative de tip – complex educaţional.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în argumentarea practico-aplicativă, conceptualizarea, modelarea, eficientizarea managementului recuperării copiilor cu deficienţe mintale prin implementarea programului de recuperare construit în baza Pedagogiei Curative de alternativă. Semnificaţia teoretică. În rezultatele cercetării derulate au fost stabilite fundamentele psihopedagogice ale managementului recuperării copiilor cu deficienţe mintale, inclusiv severe. Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în posibilitatea de implementare pe scară largă a modelului managerial de recuperare a copiilor cu DMS în condiţiile instituţiilor specializate, şcolilor incluzive, serviciilor de asistenţă psihopedagogică, complexelor educaţionale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice vor fi utile pentru cadrele didactice, cadrele didactice de sprijin, psihopedagogi, pedagogi curativi şi părinţi în procesul educaţional al copiilor cu DMS, pot fi incluse în ghiduri metodologice şi suporturile didactice pentru pedagogi şi părinţi, precum şi în predarea cursului universitar managementul recuperării studenţilor de la facultăţile de psihologie şi psihopedagogie specială şi în cadrul formării continue a cadrelor didactice.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICO-ŞTIINŢIFICE ALE MANAGEMENTULUI RECUPERĂRII COPIILOR CU DEFICIENȚE MINTALE
 • 1.1. Managementului general ca bază a dezvoltării managementului în diferite domenii ale vieţii
 • 1.2. Managementul educaţional pentru dezvoltarea managementului recuperării
 • 1.3. Managementul în situaţiile deficienţilor mintali şi al recuperării acestora
 • 1.4. Recuperarea ca dimensiune managerială în educaţia copiilor cu deficiențe mintale
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CONCEPTUALIZAREA, MODELAREA ŞI INDICATORII STĂRII MANAGEMENTULUI RECUPERĂRII COPIILOR CU DEFICIENŢE MINTALE
 • 2.1. Metodologia cercetării. Caracteristica eşantionului
 • 2.2. Conceptualizarea managementului recuperării
 • 2.3. Modelarea managementului recuperării
 • 2.4. Indicatorii stării de pregătire a cadrelor didactice pentru activităţile de recuperare a copiilor cu deficienţe mintale severe
 • 2.5. Potenţialul incipient de dezvoltare a copiilor cu deficiențe mintale severe, ca indicator al eficienţei managementului recuperării 87
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. IMPACTUL MANAGEMENTULUI RECUPERĂRII ASUPRA DEZVOLTĂRII COPIILOR CU DEFICIENŢE MINTALE
 • 3.1. Conţinuturile activităţilor managementului recuperării realizate în grădiniţa complexului educaţional
 • 3.2. Conţinuturile activităţilor managementului recuperării realizate în şcoala complexului educaţional (clasele I-IX şi clasele de preprofesionalizare)
 • 3.3. Rezultatele implementării modelului de management al recuperării
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI