Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Motivarea copiilor de 10–12 ani prin evaluare în cadrul activităţii cluburilor de loisir/fitness


Autor: Andrieş Vasile
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Vasile Triboi
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 septembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.64 Mb / în română

Teza

CZU 796.012.61+796.8/159.9:379.8

Adobe PDF document 6.47 Mb / în română
146 pagini


Cuvinte Cheie

loisir, motivare, evaluare, copii de 10-12 ani, activități independente, informare, exerciţii fizice, feedback, autoevaluare, automotivare

Adnotare

,Motivarea copiilor de 10–12 ani prin evaluare în cadrul activităţii cluburilor de loisir/fitness”. Teză de doctor în ştiinţe pedagogice. Chişinău, 2019. Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 201 titluri, 5 anexe, 115 pagini text de bază, 62 figuri, 17 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 7 lucrări științifice.

Scopul cercetării constă în perfecționarea procesului psiho-pedagogic privind motivarea copiilor de 10-12 ani în cadrul activităților cluburilor de ”Loisir – Fitness” prin intermediul particularităților specifice de evaluare didactică.

Obiectivele cercetării: 1.Analiza și generalizarea literaturii științifico-metodice de specialitate privind procesul psiho-pedagogic al elevilor din ciclul gimnazial. 2. Studiul asupra disponibilității afective față de practicarea acțiunilor motrice în cadrul cluburilor specializate de ”Loisir – Fitness”. 3. Elaborarea și implementarea în practică a conținutului programului de cercetare, care vizează procesul de motivare a elevilor de 10-12 ani prin intermediul formelor specifice de evaluare. 4. Argumentarea experimentală a metodologiei de utilizare a formelor de evaluare în vederea motivării elevilor de 10-12 ani în cadrul practicării activităților în cluburile de ”Loisir – Fitness”. Noutatea și originalitatea științifică: constă în elaborarea metodologiei de informare a elevilor de vârstă școlară gimnazială cu cerințele sistemului de evaluare a competențelor care să inducă obișnuința practicării independente a acțiunilor motrice în condițiile cluburilor de ”Loisir – Fitness”. Rezultatele obținute: pe baza examinării practice a metodologiei elaborate, au contribuit la soluționarea problemei științifice în domeniul cercetat, și, respectiv au determinat două aspecte: a) identificarea modalităților eficiente de motivare a elevilor de 10-12 ani pentru practicarea activităților de fitness; b) determinarea eficienței sistemului de apreciere a competențelor prin diversitatea formelor specifice de evaluare.

Semnificaţia teoretică: ilustrează caracteristica de esență a motivării elevilor p rin evaluare în contextul creativității pedagogice, sunt evidențiate obie ctivele acestor fenomene și sunt stabilite nivelele de formare a competențelor psiho-motrice a elevilor pentru activitatea complexă din cadrul cluburilor de ”Loisir – Fitness”.

Valoarea aplicativă: relevă conceperea unui model metodologic bazat pe reorganizarea conținuturilor didactice și elaborarea unei metodologii care să susțină motivarea prin evaluare a elevilor de 10-12 ani, care să poată fi utilizată în activitatea practică a cluburilor de ”Loisir– Fitness”, aceasta contribuind la evidențierea esențialului și la relevanța activităților complexe pentru un mod sănătos de viață.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele cercetării au fost și continuă să fie utilizate în cadrul activităților cluburilor de Loisir-Fitness, a asociațiilor sportive pentru copii și tineret, în taberele de odihnă pentru perioadele de vacanță a elevilor, în unitățile școlare la treapta gimnazială, precum și în centrele de pregătire a instructorilor și managerilor sportivi din România pentru activitatea profesională independentă.

Cuprins


1. STUDIUL ASPECTELOR METODICO-ȘTIINȚIFICE ALE PROCESULUI PSIHOPEDAGOGIC PRIVIND MOTIVAREA ELEVILOR PRIN DIVERSE FORME DE EVALUARE
 • 1.1. Probleme actuale ale conceptului de ”motivație” în cadrul procesului instructiveducativ cu elevii ciclului gimnazial
 • 1.2. Caracteristicile formelor de evaluare a elevilor în activitățile practice de ”Loisir – Fitness”
 • 1.3. Aspecte bio-psiho-motrice ale elevilor ciclului gimnazial
 • 1.4. Motivarea prin evaluare – factor determinant în activitățile de ”Loisir – Fitness”
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CADRUL METODOLOGIC EXPERIMENTAL AL MOTIVAȚIEI ELEVILOR DE 10-12 ANI PRIN INTERMEDIUL SISTEMULUI DE EVALUARE
 • 2.1. Metodologia și organizarea cercetărilor
 • 2.2. Elaborarea modelului psihopedagogic experimental de motivare a elevilor pe baza sistemului de evaluare
 • 2.3. Valorificarea motivării elevilor prin elemente de evaluare în cadrul activitățilo r practice de examinare
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA TEORETICO-EXPERIMENTALĂ A EFICIENȚEI APLICĂRII MODELULUI PSIHOPEDAGOGIC DE MOTIVARE A ELEVILOR PE BAZA SISTEMULUI DE EVALUARE
 • 3.1. Influența programului experimental asupra motivării prin evaluare a grupelor de băieţi
 • 3.2. Influența programului experimental asupra motivării prin evaluare a grupel or de fete 94
 • 3.3. Stabilirea criteriilor, principiilor și legităților optime de motivare prin evaluare, determinate de rezultatele cercetării
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV- UL CANDIDATULUI