Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pregătirea fizică profesional-aplicativă și training mintal a vocaliștilor în cadrul instituțiilor de învățământ artistic:


Autor: Blîndu Adela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Anatolie Budevici
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 noiembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.19 Mb / în română
Adobe PDF document1.19 Mb / în engleză

Teza

CZU 796:784+37(043.2)

Adobe PDF document 3.48 Mb / în română
0 pagini


Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 182 titluri, 7 anexe, 118 pagini text de bază, 35 figuri, 12 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Scopul cercetării constă în eficientizarea procesului de pregătire fizică profesional-aplicativă a vocaliștilor în instituțiile de învățământ artistic.

Obiectivele cercetării: 1. Analiza bazelor teoretico-metodologice privind aspectele pregătirii fizice profesional-aplicative a vocaliștilor în instituțiile superioare de învățământ artistic tratate în literatura de specialitate și confirmate prin practica pregătirii profesionale a specialiştilor în domeniul artei vocale și a măiestriei interpretative. 2. Identificarea cerințelor impuse de cultura fizică profesional-aplicativă pentru eficientizarea activității profesionale a vocaliștilor. 3. Elaborarea și argumentarea conţinuturilor didactice cu orientare spre pregătirea fizică profesional-aplicativă a vocaliștilor în instituțiile de învățământ artistic (în exemplul specialității canto). 4. Argumentarea teoretico-experimentală a eficienţei conţinutului didactic aplicat în pregătirea fizică profesional-aplicativă a vocaliștilor în instituțiile de învățământ superior artistic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în elaborarea şi implementarea în procesul didactic de formare profesională a viitorilor soliști vocali a conținutului pregătirii fizice profesional-aplicative, ca parte componentă a culturii generale, care determină specificul activității profesionale și a artei scenice prin cerințele pe care le impune gradul de predare a cunoștințelor, abilităților, aptitudinilor, calităților psihofizice, atitudinii motivaționale și de valoare față de exercițiile fizice, ceea ce este deosebit de important pentru sporirea potențialului psihomotric al vocalistului spre realizarea cu succes a prezentării în scenă.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată a vizat determinarea fundamentelor teoretice şi metodologice ale eficientizării procesului de pregătire fizică profesional-aplicativă a studenților din instituțiile de învățământ superior artistic (specialitatea Canto), prin elaborarea profesiogramei, curriculumului, modelului teoretico-praxiologic, precum și cel mixt de training mintal, orientate spre dezvoltarea capacităților psihomotrice aplicative, dar și a celor mintale la viitorii specialiști din domeniu artistic, fapt ce va asigura o pregătire profesională a vocaliștilor la un nivel înalt.

Semnificaţia teoretică a cercetării constă în elaborarea și implementarea profesiogramei, programei curriculare axate pe pregătirea fizică profesional-aplicativă, care vizează trainingul mintal la studenții în cadrul instituțiilor de învățământ artistic superior (disciplina Canto) pentru a asigura activitatea profesională performantă.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în elaborarea și introducerea în practica procesului educațional a viitorilor soliști vocali a metodologiei de pregătire fizică profesional-aplicativă, reprezentate de modulele de exerciții speciale, care permite adaptarea volumului și intensității sesiunilor de formare, ținând seama de activitățile de concert și de desfășurare a concursurilor artistice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost aplicate în cadrul procesului de studiu pentru studenții, masteranzii specialității canto din AMTAP, precum și elevilor din instituții de învățământ secundar special de cultură și arte (Școala de Arte „Alexei Stârcea”, Chișinău).