Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Specializarea pe posturi de joc în handbal ca factor de perspectivă al structurării strategice a succesului competițional


Autor: Verejan Ruslan
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Victor Manolachi
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 aprilie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.05 Mb / în română
Adobe PDF document1.05 Mb / în rusă

Teza

CZU 372.48(043):796.322

Adobe PDF document 5.65 Mb / în rusă
208 pagini


Cuvinte Cheie

handbal, handbaliști de 12-13 ani, activitate motrice, posibilități de coordonare, deprinderi motrice, specializare a jocului de echipă, proces de învățământ, dezvoltare intelectuală, specializare (rol), psihomotricitate, modelare, factor, structurare de perspectivă, reușită competițională.

Adnotare

Structura tezei: adnotare în 3 limbi, introducere, din 3 capitole, concluzii și recomandări, bibliografie - 217 surse; 5 anexe; 150 pagini ai textului principal, 21 desene, 42 tabele. Rezultatele cercetării sunt publicate în 14 lucrări științifice.

Scopul cercetării: argumentarea științifică a specializării timpurii a handbaliștilor de 12-13 ani și a particularităților procesului de pregătire.

Obiectivele cercetării: 1. Investigarea structurii și caracteristicilor organizării procesului educațional și de pregătire a handbaliștilor. 2. Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică, pregătire psihofizică, tehnică, tactică și intelectuală a handbaliștilor de 12-13 ani. 3. Dezvoltarea caracteristicilor modelului handbaliștilor cu vârste cuprinse între 12 și 13 ani în ceea ce privește rolurile de joc și caracteristicile dezvoltării lor specializate în procesul de pregătire. 4. Elaborarea și fundamentarea Programului de pregătire specializată a handbaliștilor cu vârste cuprinse între 12 și 13 ani în ciclul anual.

Noutatea și originalitatea cercetării constă în argumentarea științifică a necesității și realizării reconstituirii specializării sportive de joc pentru handbaliști începând de la vârsta de 12-13 ani pentru o concordanță mai reușită a jucătorilor în activitățile competiționale.

Problema științifică actuală de importanță majoră constă în formarea la handbaliștii de 12- 13 ani a postului de joc în echipă adaptat prin mijloace și metode de dezvoltare sportivă în vederea asigurării eficacității activităților individuale tehnice și tactice în condiții competiționale.

Semnificația teoretică a cercetării este determinată în elaborarea sistemului de metode și mijloace de pregătire pentru formarea rolului de joc a handbaliștilor de 12-13 ani, aplicate în condiții competiționale.

Valoarea aplicativă a cercetării. Rezultatele cercetării pot fi folosite în curriculumurile și directivele instituțiilor de învățământ cu profil sportiv în vederea reformării pregătirii handbaliștilor de 12-13 ani la etapa actuală în Republica Moldova, precum și în procesul de antrenament în handbal.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost implementate în procesul de instruire a studenților de la USEFS, au fost introduse în curriculumurile Facultății de Sport a USEFS, a Departamentului Formare Profesională Continuă, au fost aduse la cunoștința membrilor Federației Republicane de Handbal și a antrenorilor în această probă de sport.