Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Bazele pedagogice ale educaţiei civice a elevilor din învăţământul gimnazial


Autor: Tatiana Mistreanu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Vladimir Guţu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Constantin Solomon
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Administrare Publică
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 septembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 ianuarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Teza

CZU [37.013+37.035]:373.5

Adobe PDF document 1.04 Mb / în română
165 pagini


Cuvinte Cheie

Educaţie civică, civizm, competenţe, competenţe generale, competenţe specifice, competenţe integratoare, competenţe civice, evaluarea competenţelor şcolare, evaluarea competenţelor civice, contribuţie civică, model pedagogic de formare a competenţelor civice, transdisciplinaritate, educaţia cetăţeniei, educaţia cetăţeniei democratice, cultura civică, educaţia permanentă, capacităţi, matricea aprecierii nivelului de contribuţie civică a elevilor, matricea de evaluare reciprocă a nivelului de contribuţie civică a elevilor, fişa de urmărire individuală a dezvoltării competenţelor civice a elevilor

Adnotare

Teza prezentată abordează problema organizării, desfăşurării şi eficientizării educaţiei civice a elevilor din învăţămîntul gimnazial. Autorul argumentează actualitatea şi necesitatea disciplinei de studiu educaţia civică în cadrul procesului educaţional din Republica Moldova; analizează curriculumul la educaţia civică din perspectiva formării competenţelor civice şi integratoare care se află la baza majorităţii curriculumurilor europene la elevii din ciclul gimnazial; determină locul şi rolul acestui curriculum în cadrul Curriculumului Naţional; analizează conceptele: educaţie civică, competenţe civice, evaluarea competenţelor civice.

Pornind de la dificultăţile metodice prezente în procesul implementării curriculumului gimnazial la educaţia civică, axîndu-se pe viziunile avansate ale pedagogiei contemporane, autorul propune şi experimentează un model pedagogic funcţional de formare a competenţelor civice ale elevilor din învăţămîntul gimnazial, schiţează un model de evaluare a competenţelor civice şi recomandă insistent reorientarea curriculumului actual la educaţia civică spre formarea de competenţe.

În contextul rezultatelor experimentului autorul a reliefat anumite tendinţe educaţionale cu caracter de legitate: necesitatea corelării procesului de educaţie civică şi a formării competenţelor civice cu formarea unui angajament afectiv-pozitiv faţă de realizările şi valorile democratice din societate şi raportării la simbolurile statului Republica Moldova şi valorile naţionale.

În procesul cercetării s-a determinat eficientizarea procesului educaţional la educaţia civică prin reorientarea lui spre formarea competenţelor civice şi s-au sintetizat recomandări concrete întru reorientarea curriculumului la educaţia civică şi Curriculumului Naţional spre formarea de competenţe şi rezultatele cercetării pot fi utilizate de autorii de curriculum şi manuale, de profesorii de educaţie civică.

Cuprins


CAPITOLUL I. Educaţia civică – delimitări teoretice şi terminologice
  • 1.1. Problema educaţiei civice a elevilor: delimitări conceptuale
  • 1.2. Educaţia civică în context transdisciplinar
  • 1.3. Educaţia civică în context curricular

CAPITOLUL II. Modelul pedagogic de educaţie civică a elevilor din gimnaziu
  • 2.1. Conceptualizarea modelului pedagogic din perspectiva competenţelor
  • 2.2. Abordarea modelului pedagogic din perspectiva curriculară
  • 2.3. Abordarea modelului pedagogic din perspectiva tehnologiilor interactive
  • 2.4. Abordarea modelului pedagogic din perspectiva evaluării competenţelor civice

CAPITOLUL III. Validarea experimentală a modelului pedagogic de formare a competenţelor civice la elevii din gimnaziu
  • 3.1. Diagnosticul nivelului de realizare a competenţelor civice ale elevilor din ciclul gimnazial
  • 3.2. Realizarea experimentului pedagogic de formare a competenţelor civice în şcolile-pilot
  • 3.3. Analiza calitativă şi cantitativă a rezultatelor obţinute în experiment