Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Romanul Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu ca model de educaţie permanentă


Autor: Silvia Golubiţchi
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Nicolae Silistraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 aprilie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Teza

CZU 37.013 (043.3)

Adobe PDF document 1.13 Mb / în română
160 pagini


Cuvinte Cheie

Axiologia educaţiei, educaţia permanentă, etnopedagogie, educaţia literar-artistică, educaţia populară, principii ale educaţiei populare, principii ale educaţiei literar-artistice, generaţii, model de educaţie, micromodele ale educaţiei permanente, valori perene, generaţiile: bunei – părinţi - copii, continuitate, tradiţii, valori literar-artistice

Adnotare

Lucrarea prezintă o analiză teoretică şi practică a romanului Fraţii Jderi de M. Sadoveanu, ca model de educaţie permanentă. În disertaţie au fost prezentate şi analizate modele de educaţie populară cu valoare de educaţie permanentă, în baza valorilor literare ale romanului.

• Sunt dezvăluiete concepte despre cultură, educaţie şi literatură, s-a stabilit că în centrul romanului Fraţii Jderi de M. Sadoveanu se află fiinţa umană, ca valoare în sine şi ca valoare supremă a educaţiei permanente. Prin experiment s-a demonstrat că receptarea valorilor literar-artistice, însuşirea modelelor personajelor literare, a relaţiilor dintre personaje sunt modele de educaţie permanentă şi surse întemeiate pe analiza modelelor oferite de personajele literare ale romanului.

Cercetarea realizată a explorat valori semnificative pentru teoria şi practica educaţiei literar-artistice în contextul educaţiei permanente.

Aceste valori s-au manifestat în atitudinea elevilor faţă de fenomenele romanului Fraţii Jderi – tematică, motive, personaje, limbaj, deoarece autorul axează evenimentele pe valorile personalităţii omului, căruia îi revin transformările social-economice.

Autoarea demonstrează că romanul Fraţii Jderi de M. Sadoveanu reprezintă istoria formării personalităţii ca un factor al educaţiei şi al confruntării cu existenţa pentru devenirea personalităţii în schimbare, al acţiunilor fundamentale pentru libertate.

Cuprins


CAPITOLUL I. Valorile literar-artistice ale romanului fraţii jderi de m. sadoveanu ca model de educaţie populară
 • 1.1. Concepte de valori şi de educaţie populară în raport cu educaţia permanentă
 • 1.2. Sistemul de valori literar-artistice ale romanului Fraţii Jderi în contextul educaţiei populare – educaţiei permanente
  • 1.2.1. Tematică, problematică şi motive literare în romanul Fraţii Jderi
  • 1.2.2. Sistemul de personaje ale romanului
  • 1.2.3. Imaginea-personaj Ionuţ ca model de educaţie populară – educaţie permanentă
 • 1.3. Principii şi criterii de explorare a romanului Fraţii Jderi în unitatea triadei valori literar-artistice - valori ale educaţiei populare – valori ale educaţiei permanente
 • 1.4. Evoluarea şi perpetuarea valorilor naţionale ca principiu al educaţiei populare în romanul Fraţii Jderi

CAPITOLUL II. Receptarea de către elevi a valorilor literare şi de educaţie populară ca unitate axiologică paideică
 • 2.1. Niveluri preexperimentale de receptare de către liceeni a valorilor literare şi de educaţie populară în operele literare
 • 2.2. Receptarea de către liceeni a valorilor literare şi ale educaţiei populare în romanul Fraţii Jderi
 • 2.3. Niveluri postexperimentale de receptare de către liceeni a valorilor literare şi de educaţie populară în romanul Fraţii Jderi