Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cojocaru Victoria, doctor habilitat, profesor universitarCojocaru Victoria, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Tiraspol
Abilitare:23 decembrie 2005, nr.344
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Managementul timpului în eficientizarea activității instituției de învățământ 13.00.01 UPSC preşedinte CSS
conducător
Cojocaru Vasile
22.03.2019
D Bazele psihopedagogice de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică prin individualizarea și diferențierea instruirii 13.00.01 UTM preşedinte CSS
conducător
Panico Vasile
21.06.2019
D Repere epistemologice în analiza limbajului pedagogic din perspectiva informaticii 13.00.01 UPSC preşedinte CSS
consultant
Borozan Maia
27.06.2019
D Constante pedagogice ale evoluției și valorificării paradigmei inteligenţei emoţionale (abordare comparativă) 13.00.01 UPSC preşedinte CSS
conducător
Borozan Maia
28.06.2019

Teze aprobate [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Formarea competenței de negociere educațională a managerilor din învățământul preuniversitar 13.00.01 UST conducător 11.05.2018
D Formarea și dezvoltarea culturii manageriale în instituția preşcolară 13.00.01 UST conducător 28.12.2016
D Formarea competenţelor decizionale în implementarea inovaţiilor ale managerilor din învăţământul preuniversitar 13.00.01 UST conducător 13.02.2014
D Formarea competenţelor antreprenoriale la elevii claselor liceale 13.00.01 UST conducător 11.11.2011
D Fundamente psihopedagogice ale stilului democratic managerial la nivel de instituţie preşcolară 13.00.01 ISE conducător 23.10.2008