Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cojocaru Victoria, doctor habilitat, profesor universitarCojocaru Victoria, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Abilitare:23 decembrie 2005, nr.344
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Potenţialul formativ al consilierii familiei în instituţia de învăţământ (liceu) 13.00.01 UPSC referent
conducător
Cuzneţov Larisa
12.05.2016
D Eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice în baza sistemului informațional 13.00.01 UPSC referent
conducător
Patraşcu Dumitru
27.05.2016
D Dezvoltarea identității profesionale a profesorilor debutanți prin mentorat 13.00.01 UST membru CSS
conducător
Silistraru Nicolae
23.06.2016
D Influența stilului de leadership al inspectorului școlar asupra eficacității predării matematicii în școlile primare din Izrael 13.00.01 UST membru CSS
conducător
Calmuţchi Laurenţiu
24.06.2016
D Valorificarea tradiţiei în educaţia prin dans din copilăria timpurie in Israel 13.00.01 USM membru CSS
conducător
Guţu Zoia
01.07.2016

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Formarea competenţelor antreprenoriale la elevii claselor liceale 13.00.01 UST conducător 11.11.2011
D Fundamente psihopedagogice ale stilului democratic managerial la nivel de instituţie preşcolară 13.00.01 consultant 23.10.2008