Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, 2017

Teze aprobate [6]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Eficientizarea predării limbii engleze prin învățarea personalizatăpedagogie 16.02.2017
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Managementul performanței în contextul pedagogic de formare universitară a cadrelorpedagogie 16.02.2017
13.00.01 - Pedagogie generală
D Paradigma educației psihocentriste în România din perspectiva pedagogiei moderne și postmodernepedagogie 16.02.2017
13.00.01 - Pedagogie generală
D Paradigma comunicării asertive în formarea profesională a studenţilor pedagogipedagogie 31.05.2017
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea orientãrilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familieipedagogie 31.05.2017
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Cadrul conceptual al retellizării în metodologia protextuluipedagogie 31.05.2017
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)