Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, 2019

Teze aprobate [19]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Reabilitarea fețelor adolescente cu deficiențe de intelect în sistemul activităților de cultură fizică de adaptare.pedagogie 25.01.2019
13.00.03 - Pedagogie specială
D Formarea profesională iniţială a studenţilor pedagogi pentru discursul didacticpedagogie 25.01.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Valorificarea competenţei de relaţionare în formarea pedagogilor socialipedagogie 25.01.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea axiologiei literar-artistice a studenţilor în contextul studierii textelor din literaturi străinepedagogie 25.01.2019
13.00.03 - Pedagogie specială
D Identitatea etnică a tineretului studenţesc în condiţiile migraţiei populaţiei din UTA Găgăuziapsihologie 25.01.2019
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Formarea competențelor de comunicare în limba engleză la studenţii în Dreptpedagogie 15.03.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Tehnologia formarii competentilor profesionale a profesorilor universitari debutanţipedagogie 25.01.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Repere metodologice ale dezvoltării competențelor de comunicare în limba germană la studenții-pedagogi în baza strategiei „A învăța prin a preda”pedagogie 19.04.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Managementul timpului în eficientizarea activității instituției de învățământpedagogie 09.07.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dificultăți de învățare a limbajului scris la elevi din ciclul primar: diagnostic și intervenție psihologicăpsihologie 09.07.2019
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Metodologia predării noțiunilor de teorie literară în procesul formării elevului-interpret al textului artistic Teza de doctor în științe pedagogicepedagogie 09.07.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Legislația punitivă și sistemul penitenciar din Basarabia. 1812 -1864istorie 09.07.2019
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
DH Țara Moldovei în cadrul relaţiilor internaţionale 1611-1634istorie 27.09.2019
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Dezvoltarea comunicării la copiii preșcolari cu tulburări de limbajpsihologie 27.09.2019
19.00.10 - Psihologie specială
D Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene prin valorificarea mass-medieipedagogie 27.09.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Dezvoltarea competenţei de lectură a textelor de specialitate în limba germană (la profilul ştiinţe economice)pedagogie 27.09.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Repere epistemologice în analiza limbajului pedagogic din perspectiva informaticiipedagogie 27.09.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Constante pedagogice ale evoluției și valorificării paradigmei inteligenţei emoţionale (abordare comparativă)pedagogie 17.09.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Liderii în dinamica reprezentării sociale: fundamente epistemologice și paradigme experimentalepsihologie 06.12.2019
19.00.05 - Psihologie socială