Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Formarea orientãrilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei


Autor: Buzenco Aurica
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Nicolae Silistraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.86 Mb / în română

Teza

CZU 373.2.015(043.2)

Adobe PDF document 1.68 Mb / în română
176 pagini


Cuvinte Cheie

identitate etnică, etnocultura, stereotipuri etnice, cultură populară, mediu etnic, familie, educaţie familială, educaţie populară, etnopedagogia familiei, educaţie permanentă, modele ale educaţiei, factori etnopedagogici.

Adnotare

Scopul cercetării rezidă în stabilirea fundamentelor etnopedagogice şi elaborarea Modelului pedagogic de formare a orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei.

Obiectivele cercetării: reconsiderarea semnificaţiei conceptului de identitate etnică şi mediu etnic ca valori ale etnopedagogiei familiei; stabilirea fundamentelor epistemologice ale etnopedagogiei familiei din perspectiva etnovalorică; elaborarea Modelului pedagogic de formare a orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei; elaborarea şi validarea experimentală a curriculumului Etnopedagogia familiei ca model de educaţie permanentă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constă în: stabilirea fundamentelor epistemologice ale etnopedagogiei familiei din perspectiva etnovalorică; consemnarea perspectivelor de abordare a etnopedagogiei familiei ca o prioritate naţională; valorificarea culturii populare în formarea orientărilor axiologice la preşcolari şi descrierea valorilor culturii naţionale. Problema ştiinţifică soluţionată în cercetare constituie formarea orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei prin elaborarea teoretică şi validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei; elaborarea şi validarea experimentală a curriculumului Etnopedagogia familiei ca model de educaţie permanentă pentru educaţia preşcolară în vederea promovării culturii populare în spirit etnovaloric.

Semnificaţia teoretică a cercetării rezidă în: stabilirea fundamentelor etnopedagogice ale educaţiei copiilor în familie, actualizarea conceptelor specifice cercetării: identitate etnică, etnocultură, stereotipuri etnice, cultură populară, mediu etnic, familie, educaţie familială, educaţie populară, etnopedagogie, educaţie permanentă, modele ale educaţiei, factori etnopedagogici; descrierea fundamentelor etnopedagogice ale educaţiei copiilor în familie prin valorile culturii populare, elaborarea Modelului pedagogic de formare a orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei; elaborarea curriculumului Etnopedagogia familiei ca model de educaţie permanentă.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în: reconsiderarea posibilităţilor de optimizare a educaţiei în familie din perspectivă etnică, implementarea şi validarea experimentală a curriculumului Etnopedagogia familiei ca model de educaţie permanentă pentru educaţia preşcolară; formarea la educatori şi părinţi a reprezentărilor privind oportunităţile largi şi pe termen lung ale educaţiei populare a preşcolarilor prin valorile culturii populare; elaborarea şi validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin mediatizarea elaborărilor teoretice prin publicaţii/comunicări ştiinţifice şi validarea Modelului pedagogic de formare a orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei în cadrul grădiniţelor din comunele Donici şi Peresecina, raionul Orhei, Măgdăceşti şi Maşcăuţi, raionul Criuleni în anul 2014.

Cuprins


INTRODUCERE

1. PROBLEMA IDENTITĂŢII ETNICE – PREMISĂ DE FORMARE A ORIENTĂRILOR AXIOLOGICE LA PREŞCOLARI DIN PERSPECTIVA ETNOPEDAGOGIEI FAMILIEI

 • 1.1 Conceptul de identitate etnică
 • 1.2 Cultura populară – model de educaţie familială
 • 1.3 Folclorul şi tradiţiile de familie în formarea orientărilor etnoculturale şi interculturale la preşcolari
 • 1.4 Educaţia populară –factor prioritar al educaţiei familiale 55
 • 1.5 Concluzii la capitolul 1

2. PEDAGOGIA POPULARĂ – NUCLEU AL ORIENTĂRILOR AXIOLOGICE LA PREŞCOLARII MARI DIN PERSPECTIVA ETNOPEDAGOGIEI FAMILIEI

 • 2.1 Omul ideal ca model de educaţie în familie
 • 2.2 Mediul etnic al copilului în sistemul educaţiei familiale
 • 2.3 Educaţia familială din perspectiva permanenţei educaţiei populare
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. INVESTIGAŢII EXPERIMENTALE DE FORMARE A ORIENTĂRILOR AXIOLOGICE LA PREŞCOLARII MARI DIN PERSPECTIVA ETNOPEDAGOGIEI FAMILIEI

 • 3.1 Modelul pedagogic de formare a orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei
 • 3.2 Experimentul de constatare
 • 3.3 Experimentul de formare (Formarea educatorilor, educaţia părinţilor şi copiilor în contextul pedagogiei populare)
 • 3.4 Validarea experimentală a modelului pedagogic de formare a orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei
 • 3.5 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI