Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, 2012

Teze aprobate [8]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Contribuţii ale pedagogiei postmoderne italiene la fundamentarea epistemică a ştiinţelor educaţieipedagogie 16.02.2012
13.00.01 - Pedagogie generală
D Paradigma curriculumului în perioada modernă şi postmodernăpedagogie 16.02.2012
13.00.01 - Pedagogie generală
D Tehnologii comunicative de predare a frazeologismelor engleze în învăţămîntul superiorpedagogie 16.02.2012
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Metodologia evaluării calităţii învăţămîntului în instituţiile preuniversitarepedagogie 16.02.2012
13.00.01 - Pedagogie generală
D Sistemul complex de predare–învăţare iniţială a citit–scrisuluipedagogie 05.04.2012
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Serviciul sanitar al armatei române în perioada 1914-1919istorie 09.10.2012
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Formarea competenţei de comunicare verbală în procesul de învăţare integrată a limbii rusepedagogie 05.07.2012
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Dezvoltarea sensibilităţii cromatice la elevii claselor primarepedagogie 09.10.2012
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)