Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, 2018

Teze aprobate [14]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Continuitatea în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preşcolară şi primară de învăţământpedagogie 11.05.2018
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Dezvoltarea creativităţii la copiii de vârstă preşcolară în procesul educaţionalpsihologie 11.05.2018
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Ordinea juridică - dimensiune socială a dreptuluidrept 23.11.2018
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Dezvoltarea empatiei la vârsta preadolescentăpsihologie 23.11.2018
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Dezvoltarea intereselor ocupaționale la vârsta adolescentăpsihologie 23.11.2018
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Trairea sentimentului de singurătate la tineripsihologie 23.11.2018
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
DH Sistemul de învăţământ din Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1774-1918)istorie 23.11.2018
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Dezvoltarea creativității elevilor la lecțiile de limbă engleză prin strategia problematizăriipedagogie 23.11.2018
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Formarea culturii muncii la elevii cu dizabilități mintaleepedagogie 23.11.2018
13.00.03 - Pedagogie specială
D Consilierea educațională ca factor de armonizare a relațiilor preadolescenți-părințipedagogie 23.11.2018
13.00.01 - Pedagogie generală
D Eficientizarea autoeducației școlarului mic în contextul consilierii psihopedagogice a familieipedagogie 23.11.2018
13.00.01 - Pedagogie generală
D Particularităţile afectivității şi comportamentului persoanelor adulte în perioada de criză a sănătăţiipsihologie 23.11.2018
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
DH Fundamentele psihologice ale formării gândirii profesionale a medicilorpsihologie 23.11.2018
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Dezvoltarea stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență la studenții psihologipsihologie 23.11.2018
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii