Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, 2016

Teze aprobate [13]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Potenţialul formativ al consilierii familiei în instituţia de învăţământ (liceu)pedagogie 05.07.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Reprezentarea socială a muncii la cadrele didactice din învățământul primarpsihologie 05.07.2016
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Relaţiile dintre Statul Român şi Biserica Ortodoxă din Transilvania în perioada 1918-1928.istorie 05.07.2016
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice în baza sistemului informaționalpedagogie 05.07.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Modele psihopedagogice de pregătire pentru şcoală a copiilor cu cecitatepedagogie 06.10.2016
13.00.03 - Pedagogie specială
DH Metodologia educației literar-artistice a elevilorpedagogie 05.07.2016
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Valorificarea strategiilor euristice în studierea literaturii franceze în învățământul superiorpedagogie 06.10.2016
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Valorificarea pedagogică a culturii postfigurative în educaţia familialăpedagogie 15.11.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Valoarea pedagogică a activităţilor de fitness în socializarea femeilor de vârsta a douapedagogie 28.12.2016
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Repere epistemologice ale normativităţii în ştiinţele educaţieipedagogie 06.10.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea culturii evaluării pedagogicepedagogie 15.11.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea competențelor profesionale ale studenților pedagogi în baza tehnologiilor informaționale și comunicaționalepedagogie 15.11.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Cadrul pedagogic de realizare a procesului didactic și formarea profesională a învăţătorilor la nivelul claselor cu predare simultanăpedagogie 15.11.2016
13.00.01 - Pedagogie generală