Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, 2010

Teze aprobate [7]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Metodologia receptării de către studenţi a timpului şi a spaţiului în picturăpedagogie 11.02.2010
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Fundamentele pedagogice ale dezvoltării teoriei şi metodologiei curriculumuluipedagogie 05.07.2010
13.00.01 - Pedagogie generală
D Evoluţii ale paradigmei curriculumului în societatea postmodernăpedagogie 05.07.2010
13.00.01 - Pedagogie generală
D Imaginea personalităţii profesorului Instituţiei de Învăţământ Superior Medicalpsihologie 05.07.2010
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Fundamente psihopedagogice ale educaţiei de gen a preadolescentului în cadrul familieipedagogie 05.07.2010
13.00.01 - Pedagogie generală
D Constituirea paradigmei pedagogiei sociale din perspectiva pedagogiei române interbelicepedagogie 05.07.2010
13.00.01 - Pedagogie generală
D Fundamente metodologice ale formării iniţiale a profesorilor de informaticăpedagogie 05.07.2010
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)