Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea capacităţilor creative la elevii claselor primare din perspectivă experiţială


Autor: Lascu Iulia Nicoleta
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Nicolae Silistraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 38-13.00.01-27.03.08
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 septembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

elevii claselor primare, creativitate, dezvoltarea creativităţii; gândirea convergentă şi divergentă, abordări experienţiale, strategii didactice, metodologia de formare a creativităţii, proces şi produs, inteligenţă, imaginaţie, inovaţie, factori inhibitori, antrenament creativ.

Adnotare

Domeniul de studiu se referă la Pedagogia generală şi urmăreşte scopul de stabilire a bazelor pedagogice şi psihologice de dezvoltare a creativităţii la elevii claselor primare şi elaborarea metodologiei de formare a creativităţii prin abordări experenţiale.

Noutatea ştiinţifică a cercetării rezidă în definirea creativităţii la elevi ca formă aparte a comportamentului de rezolvare a problemelor, caracterizată prin: noutate şi valoare proprii pentru subiectul în cauză; neconvenţionalitate; motivaţie şi persistenţă avansată, stabilirea factorilor inhibitori ai creativităţii la elevii claselor primare: contextul sociocultural, frica endemică, atitudini individualiste, relaţiile individ-grup.

Originalitatea cercetării constă în elaborarea metodologiei de formare a creativităţii la elevii claselor primare prin abordări experienţiale.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în fundamentarea metodologiei de formare a creativităţii la elevii claselor primare; stabilirea corelaţiilor dintre tehnicile experienţiale şi metodele didactice de dezvoltare a creativităţii elevilor la mica şcolaritate.

Valoarea practică constă în posibilitatea aplicării metodologiei de formare a creativităţii la elevii claselor primare în practica educaţională şi în formarea profesională a cadrelor didactice şcolare; extinderea conceptului şi metodologiei de dezvoltare a creativităţii elevilor prin abordări experienţiale şi la următoarele trepte de învăţământ; valorificarea rezultatelor cercetării în perfecţionarea documentelor curriculare şcolare.

Cuprins


I. Repere psihologice ale formării capacităţii creative la elevii claselor primare
  • 1.1. Delimitări teoretice şi noţionale ale creativităţii
  • 1.2. Particularităţile creativităţii la elevii claselor primare
  • 1.3. Creativitatea elevilor ca proces şi ca produs
  • 1.4. Relaţia creativităţii cu inteligenţa şi imaginaţia elevilor

II. Experimentul pedagogic de formare a capacităţii creative la elevii claselor primare în contextul experenţial
  • 2.1. Fundamentarea posibilităţilor şi condiţiilor de formare a capacităţii creative la elevii claselor primare
  • 2.2. Factori inhibitori ai creativităţii la elevii cu vârste cuprinse între 6/7 – 8/9 ani
  • 2.3. Abordări experienţiale privind dezvoltarea creativităţii la elevii claselor primare
  • 2.4. Efectele abordării experienţiale asupra formării capacităţii creative la elevii claselor primare.