Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Andriţchi Viorica, doctor habilitat, conferenţiar universitarAndriţchi Viorica, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1366
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Condiţii psihopedagogice de diminuare a stresului ocupaţional la debutul carierei didactice 13.00.01 UPSC membru CSS
conducător
Cojocaru-Borozan Maia
29.12.2014
D Fundamente pedagogice ale educaţiei pentru mass-media în cadrul colaborării şcoală-familie (treapta învăţământului primar) 13.00.01 ISE referent
conducător
Cuzneţov Larisa
16.01.2015
D Conceptualizarea educaţiei pentru timpul liber din perspectivă axiologică 13.00.01 ISE preşedinte CSS
conducător
Hadârca Maria
06.02.2015