Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Andriţchi Viorica, doctor habilitat, profesor universitarAndriţchi Viorica, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1366
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Influenţa contextului psihosocial şi pedagogic asupra motivaţiei învăţării la studenţii arabi, viitoare cadre didactice, în colegiile arabe şi mixte din Israel 13.00.01 USM referent
conducător
Şevciuc Maia
19.05.2016
D Eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice în baza sistemului informațional 13.00.01 UPSC membru CSS
conducător
Patraşcu Dumitru
27.05.2016
D Managementul curriculumului universitar în contextul autonomiei instituţionale 13.00.01 ISE preşedinte CSS
conducător
Pogolşa Lilia
07.06.2016
D Dezvoltarea identității profesionale a profesorilor debutanți prin mentorat 13.00.01 UST referent
conducător
Silistraru Nicolae
23.06.2016
D Influența stilului de leadership al inspectorului școlar asupra eficacității predării matematicii în școlile primare din Izrael 13.00.01 UST membru CSS
conducător
Calmuţchi Laurenţiu
24.06.2016
D Formări profesionale continue ale cadrelor didactice centrate pe interconexiunea nevoilor personale și instituționale 13.00.01 USM membru CSS
conducător
Guţu Vladimir
01.07.2016