Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Andriţchi Viorica, doctor habilitat, conferenţiar universitarAndriţchi Viorica, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1366
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Evaluarea competențelor în învățământul primar 13.00.01 ISE conducător 28.05.2020
D Managementul timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor 13.00.01 USM membru CSS
conducător
Şevciuc Maia
03.07.2020
D Fundamente pedagogice ale învăţării limbilor străine în educaţia timpurie 13.00.01 USEFS preşedinte CSS
consultant
Hadârca Maria
conducător
Cemortan Stela
07.10.2020

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Managementul eticii în instituția școlară 13.00.01 ISE conducător 28.02.2020