Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Andriţchi Viorica, doctor habilitat, profesor universitarAndriţchi Viorica, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1366
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Repere psihopedagogice ale dezvoltării motivației învățării la liceenii arabi din Israel 13.00.01 USM membru CSS
conducător
Platon Carolina
22.12.2021
D Metodologia studierii în învățământul superior a tehnologiilor de protecție și securitate a informației 13.00.02 UST membru CSS
conducător
Chiriac Liubomir
15.07.2022
D Abordarea discursivă a textului literar în dezvoltarea competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi 13.00.02 UPSC membru CSS
conducător
Gherlovan Olga
21.10.2022
DH Valorile pedagogice ale dezvoltării atitudinii nonconflictuale a studenților din perspectiva integrării profesionale 13.00.01 UPSC membru CSS
consultant
Callo Tatiana
08.12.2022

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Evaluarea competențelor în învățământul primar 13.00.01 ISE conducător 31.07.2020
D Managementul eticii în instituția școlară 13.00.01 ISE conducător 28.02.2020