Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Andriţchi Viorica, doctor habilitat, conferenţiar universitarAndriţchi Viorica, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1366
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Formarea atitudinilor morale la copii în cadrul familiei 13.00.01 UST membru CSS
conducător
Panico Vasile
03.10.2019
D Formarea competenței de self-management a activității de învățare la studenți 13.00.01 UST membru CSS
conducător
Botnari Valentina
11.10.2019
D Abordarea comunicativ-didactică a formării competenţei didactice a studenţilor pedagogi 13.00.01 UST membru CSS
conducător
Silistraru Nicolae
24.10.2019
D Valorificarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi 13.00.01 ISE preşedinte CSS
conducător
Achirii Ion
27.11.2019