Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Andriţchi Viorica, doctor habilitat, conferenţiar universitarAndriţchi Viorica, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1366
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Interconexiunea în formarea competențelor lingvistică, de citire și scriere la elevii de vârstă școlară mică 13.00.01 UST membru CSS
consultant
Botnari Valentina
05.02.2019
D Managementul timpului în eficientizarea activității instituției de învățământ 13.00.01 UPSC referent
conducător
Cojocaru Vasile
22.03.2019
D Managementul programelor de tutorat pentru incluziunea elevilor cu tulburări emoționale și de comportament în școala de cultură generală din Israel 13.00.03 UST membru CSS
conducător
Zubenschi Ecaterina
05.04.2019