Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Andriţchi Viorica, doctor habilitat, conferenţiar universitarAndriţchi Viorica, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1366
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [7]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Managementul timpului în eficientizarea activității instituției de învățământ 13.00.01 UPSC referent
conducător
Cojocaru Vasile
22.03.2019
D Managementul programelor de tutorat pentru incluziunea elevilor cu tulburări emoționale și de comportament în școala de cultură generală din Israel 13.00.03 UST membru CSS
conducător
Zubenschi Ecaterina
05.04.2019
D Dinamica motivaţiei de învăţare la elevii claselor primare din Israel (sectorul arab) 13.00.01 UST membru CSS
conducător
Silistraru Nicolae
23.04.2019
D Formarea continuă a cadrelor didactice în funcţie de nevoile de dezvoltare profesională 13.00.01 ISE membru CSS
conducător
Vicol Nelu
07.05.2019
D Bazele psihopedagogice de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică prin individualizarea și diferențierea instruirii 13.00.01 UTM membru CSS
conducător
Panico Vasile
21.06.2019
D Formarea atitudinilor morale la copii în cadrul familiei 13.00.01 UST membru CSS
conducător
Panico Vasile
03.10.2019
D Formarea competenței de self-management a activității de învățare la studenți 13.00.01 UST membru CSS
conducător
Botnari Valentina
11.10.2019