Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea competenţelor literar-artistice ale studenţilor în contextul intercultural al formării profesionale iniţiale


Autor: Burdujan Radu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Vlad Pâslaru
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
CSS: DH 38-13.00.01-27.03.08
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 noiembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Cuvinte Cheie

cititor de literatură, competenţă literar-artistică interculturală; context intercultural, conţinuturile ELA/FPI, educaţie interculturală, experienţe literare şi estetice, interacţiunea literaturilor, interculturalitate, interdisciplinaritate, personaj literar

Adnotare

Teza este alcătuită din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 260 titluri, 13 anexe, 132 pagini text de bază, 17 tabele, 21 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 6 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de cercetare. Cercetarea este consacrată studiului dezvoltării competenţelor literar-artistice interculturale ale studenţilor moderni. Scopul cercetării a fost determinarea unor repere psihopedagogice şi filologice pentru valorificarea contribuţiilor formative ale literaturilor străine în dezvoltarea competenţelor literar-artistice interculturale ale studenţilor.

Obiectivele cercetării au vizat determinarea reperelor teoretice ale interculturalităţii şi educaţiei interculturale a studenţilor; stabilirea experienţelor estetice şi literar-artistice ale acestora; examinarea teoretică a caracteristicilor şi valorilor interculturale ale mediului academic universitar şi ale mediului socio-cultural; sistematizarea principiilor de educaţie literar-artistică a elevilor cu principiile de studiere a limbilor străine la facultate; elaborarea unui sistem de activităţi de dezvoltare studenţilor a competenţelor literar-artistice.

Noutatea şi originalitatea ţtiinţifică a cercetării constă în punerea problemei educaţiei interculturale a studenţilor în contextul intercultural academic din R.Moldova prin abordarea şi valorificarea specificului literaturii artistice ca parte integrantă a conţinuturilor de formare profesională iniţială la facultate.

Semnificaţia teoretică a cercetării este dată de precizarea termenilor competenţe, competenţe literar-artistice, interculturalitate; sistematizarea valorilor interculturale ale mediului academic universitar şi al celui sociocultural în R.Moldova; integralizarea principiilor de educaţie literar-artistică a elevilor cu principiile de studiere a limbilor străine la facultate.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în stabilirea experienţelor estetice şi literar-artistice ale studenţilor pedagogi; a nivelurilor de dezvoltare interculturală literar-artistică a studenţilor; în elaborarea sistemului de activităţi pentru dezvoltarea competenţelor literar-artistice interculturale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a făcut/se face prin aplicarea curricula Limba franceză şi Literatura Marii Britanii la Universitatea de Stat din Tiraspol.

Cuprins


1. COORDONATA ISTORICĂ A REPERELOR CONCEPTUALE ALE COMPETENŢEI LITERAR-ARTISTICE INTERCULTURALE
 • 1.1. Interdisciplinaritatea și supradisciplinaritatea competenţei şcolare
  • 1.1.1. Definirea competenței școlare
  • 1.1.2. Caracterul inter- şi supradisciplinar al competenţei şcolare
 • 1.2. Competenţa literarar-artistică interculturală
  • 1.3.1. Competenţa interculturală
  • 1.3.2. Caracterul multi-intercultural al competenţelor literar-artistice
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. REPERE TEORETICE PENTRU DEZVOLTAREA LA STUDENŢI A COMPETENŢEI LITERAR-ARTISTICE INTERCULTURALE
 • 2.1. Dezvoltarea la studenţi a competenţei literar-artistice interculturale ca domeniu aferent educaţiei literar-artistice
 • 2.2. Modelul teoretic de dezvoltare la studenţi a competenţei literar-artistice interculturale
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. DEZVOLTAREA INTEGRALIZATĂ LA STUDENŢI A COMPETENŢELOR LITERARE/LECTORALE INTERCULTURALE
 • 3.1. Metodologia experimentului
 • 3.2. Experienţe estetico-literare ale studenţilor vs. competenţa literar-artistică interculturală
 • 3.3. Indici de dezvoltare a competenţelor literar-artistice interculturale ale studenţilor în cadrul experimentului de formare
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3