Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea profesională de autoapărare fizică a studenţilor poliţişti în cadrul disciplinei “Educaţie fizică”


Autor: Palaga Călin
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Urichianu-Toma Sanda
doctor în educație fizică și sport, profesor universitar, România
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 septembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.75 Mb / în română

Teza

CZU 378.1:351.74 + 796.0 (043.2)

Adobe PDF document 8.79 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

autoapărare fizică, student, educație fizică, măsurare, evaluare, proiect program

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 3 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografie – 255 surse citate, 146 pagini, 112 pagini text de bază, 21 tabele, 33 figuri şi 4 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Scopul cercetării este formarea profesională a viitorilor polițiști prin optimizarea pregătirii tehnicilor de luptă la disciplina Autoapărare fizică în cadrul programei model.

Obiectivele lucrării:
1. Analiza literaturii de specialitate privind formarea profesională a studenţilor polițiști în cadrul disciplinei Autoapărare fizică.

2. Influențarea autopărării fizice prin determinarea nivelului dezvoltării somatice și a pregătirii fizice în formarea profesională a studenţilor poliţişti.

3. Elaborarea programei model la disciplina Autoapărare fizică în cadrul lecției de educaţie fizică, în concordanță cu cerinţele specifice din Academia de Poliţie.

4. Argumentarea experimentală a eficacității formării profesionale prin optimizarea pregătirii la disciplina Autoapărare fizică a studenţilor polițiști.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor cercetărilor constă în îmbunătățirea programei la disciplina Educaţie fizică, prin optimizarea pregătirii tehnicilor de luptă, în vederea formării profesionale a viitorilor polițiști.

Problema ştiinţifică de importanţă soluţionată în domeniul cercetat o constituie îmbunătățirea metodologică a formării profesionale a studenţilor din Academia de Poliţie, în scopul optimizării pregătirii la disciplina Autoaparare fizică, pentru îndeplinirea cerințelor de instruire şi formare a viitorilor ofiţeri de poliţie.

Semnificaţia teoretică a rezultatelor cercetării vizează extinderea spectrului de cunoştinţe privind particularităţile conţinutului şi ale organizării procesului de formare profesională a studenților polițiști și restructurarea metodologică a sistemului de implementare a unor conţinuturi argumentate ştiinţific.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea strategiilor de alcătuire a procesului de pregătire a studenților polițiști și posibilitatea aplicării metodologiei elaborate şi a recomandărilor practico-metodice în procesul de pregătire.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Datele rezultate din investigarea ştiinţifică au fost prezentate în culegerile conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale din România şi Moldova.

Rezultatele au fost utilizate în procesul de pregătire a studenților de la Academia de Poliție, alte structuri militare, de către specialiştii din domeniu, ca material ştiinţifico-metodic. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 14 lucrări ce au fost publicate în reviste de specialitate şi prezentate la sesiuni de comunicări ştiințifice din Chişinău și Bucureşti.