Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iulie /

Formarea competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști


Autor: Nastasiu Silvia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Viorica Goraş-Postică
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 iulie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.81 Mb / în română
Adobe PDF document0.89 Mb / în engleză

Teza

CZU 378:614.253 (043.2)

Adobe PDF document 4.66 Mb / în română
209 pagini


Cuvinte Cheie

competență de comunicare interpersonală, mediciniști, medic-pacient, relație medic-pacient, atitudini, abilități, comportamente, pedagogie medicală

Adnotare

Volumul și structura tezei. Teza include: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie – 198 de surse, 15 anexe. În total, teza conține – 140 de pagini text de bază, 15 figuri și 40 de tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 14 lucrări științifice.

Domeniu de studiu: Pedagogie universitară. Obiectul cercetării: procesul de formare a competenței de comunicare interpersonală medicpacient la mediciniști. Scopul cercetării constă în elaborarea și valorificarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști, centrat pe problemele pacientului.

Obiectivele cercetării: analiza teoretică a conceptelor de competență și comunicare; a competenței de comunicare interpersonală și a competenței de comunicare interpersonală medic-pacient; determinarea metodologiei optime de formare a competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști; constatarea specificului relației medic-pacient prin condiționarea aspectelor etice în această relație; elaborarea și valorificarea Modelului pedagogic de formare a competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști, centrat pe problemele pacientului prin implementarea Programului de formare a competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști.

Noutatea și originalitatea științifică rezidă în redefinirea conceptului de comunicare medicală și de competență de comunicare interpersonală medic-pacient pentru facilitarea interacțiunii comunicative profesionale și menținerea relației echilibrate medic-pacient, medic-medic, medic-societate; valorificarea metodologiei de formare a competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști; elaborarea și implementarea Modelului pedagogic de formare a competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști, centrat pe problemele pacientului; contribuția metodologică la modernizara formării și evaluării competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști în baza Programului de formare a competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști. Problema științifică importantă soluționată în cercetare constă în fundamentarea teoreticaplicativă a competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști prin formarea inițială de calitate, bazată pe centrarea pe problemele pacientului și interacțiunea adecvată cu acesta.

Semnificația teoretică a cercetării este reliefată de rezultatele cercetării conceptuale privind comunicarea pluriaspectuală a competenței de comunicare interpersonală medic-pacient, dar și a metodologiei interactive de formare a competenței de comunicare medic-pacient la mediciniști.

Valoarea aplicativă a lucrării este reprezentată de elaborarea și valorificarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști, centrat pe problemele pacientului; elaborarea și aplicarea Indicatorilor de performanță cu privire la competența de comunicare interpersonală medic-pacient, pe abordarea în premieră a problemei date în contextul pedagogiei medicale.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat în cadrul IP USMF „Nicolae Testemițanu” prin valorificarea fundamentelor teoretic-aplicative elaborate și structurate în Modelul pedagogic de formare a competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști, centrat pe problemele pacientului în cadrul cursurilor Comunicare și comportament în medicină și Limba română și terminologie medicală, inclusiv prin intermediul comunicărilor la conferințele științifice naționale și internaționale și a publicațiilor științifice.

Cuprins


1. CADRUL TEORETIC DE ABORDARE PSIHOPEDAGOGICĂ A COMPETENȚEI DE COMUNICARE INTERPERSONALĂ
 • 1.1. Aspecte generale din istoria cercetărilor fenomenului comunicării
  • 1.1.1. Incursiuni teoretice privind originea comunicării medicale
 • 1.2. Conceptul de comunicare între identitate și definiție
 • 1.3. Abordări teoretice ale conceptului de competență
 • 1.4. Competența de comunicare interpersonală medic-pacient
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CONFIGURAȚII METODOLOGICE ÎN ABORDAREA PSIHOPEDAGOGICĂ A COMUNICĂRII INTERPERSONALE MEDIC-PACIENT
 • 2.1. Ipostaze specifice ale metodologiei psihopedagogice din perspectiva relației medic-pacient
 • 2.2. Modele de comunicare medicală
 • 2.3. Componente structurale și etice în comunicarea interpersonală medic-pacient
 • 2.4. Elemente esențiale în formarea competenței de comunicare interpersonală medic-pacient
 • 2.5. Modelul pedagogic de formare a comunicării interpersonale medic-pacient la mediciniști, centrat pe problemele pacientului
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. CADRUL EXPERIMENTAL DE VALORIFICARE A MODELULUI PEDAGOGIC DE FORMARE A COMPETENŢEI DE COMUNICARE INTERPERSONALĂ MEDIC-PACIENT LA MEDICINIȘTI
 • 3.1. Evaluarea inițială a nivelului de dezvoltare a competenţei de comunicare medic-pacient la mediciniști
 • 3.2. Valorificarea experimental-formativă a Modelului pedagogic de formare a competenţei de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști, centrat pe problemele pacientului
 • 3.3. Evaluarea finală a competenței de comunicare medic-pacient la mediciniști
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE