Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea competenţei de comunicare didactică prin modulul pedagogic universitar


Autor: Sadovei Larisa
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Maia Borozan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 februarie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Competenţă de comunicare didactică, competenţă de comunicare şi inserţie socială, capacităţi de comunicare, aptitudine comunicativă, comunicare educaţională, comportament comunicativ, componenta discursivă, componenta relaţională, transpunere didactică, autoformare, comunicare didactică, comunicare educaţională, conţinuturi didactice, autoformare.

Adnotare

Formarea competenţei de comunicare didactică prin modulul pedagogic universitar răspunde principiului de abordare comunicativă a educaţiei şi completării registrului competenţelor de specialitate ale profesorului. În această consideraţie, formarea competenţei de comunicare didactică la studenţii pedagogi devine posibilă de realizat prin predarea/învăţarea/evaluarea disciplinelor modulului pedagogic şi solicită pe de o parte, formarea unor capacităţi, deprinderi, abilităţi, atitudini profesionale la nivelul discursului didactic, iar pe de altă parte, dezvoltarea comportamentelor relaţionale, facilitînd, astfel, integrarea viitorilor profesori în şcoala modernă.

Componentele stabilite în cadrul Modelului competenţei de comunicare didactică - discursivă, reflectată în planurile cognitiv şi retoric, şi relaţională, exprimată de planurile conversaţional şi motivaţional - permit abordarea sistemică şi coerentă a procesului de formare a competenţei de comunicare didactică, constituind premisă pentru reconceptualizarea modulului pedagogic universitar.

Demersul curricular de formare a competenţei de comunicare didactică orientează dezvoltarea competenţei pe dimensiunile:


Recomandările elaborate pot fi valorificate în stabilirea unor noi perspective de abordare a problemelor de formare a CCD în procesul de pregătire pedagogică iniţială şi continuă.

Cuprins


CAPITOLUL I. Fundamente epistemologice şi praxiologice ale competenţei de comunicare didactică
  • 1.1. Definiri conceptuale ale comunicării didactice şi competenţei de comunicare didactică
  • 1.2. Paradigme de interpretare a comunicării didactice
  • 1.3. Modelul competenţei de comunicare didactică

CAPITOLUL II. Particularităţile formării competenţei de comunicare didactică a studenţilor pedagogi
  • 2.1. Considerente privind impactul curriculumului pedagogic universitar în formarea competenţei de comunicare didactică
  • 2.2. Specificul comportamentului comunicativ al studenţilor pedagogi

CAPITOLUL III. Valori ale competenţei de comunicare didactică formate prin experiment
  • 3.1. Demersul curricular de formare a competenţei de comunicare didactică.
  • 3.2. Valori ale competenţei de comunicare didactică la studenţii pedagogi