Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Economie, 2020

Teze elaborate [7]

Gr Denumire Data aprobării
D Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului pomicol în Republica Moldova (în baza datelor întreprinderilor agricole din Regiunea de Dezvoltare Nord) 28.02.2020
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Gestiunea valorii – instrument de redresare a întreprinderii în situație de criză 28.02.2020
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Implicațiile managementului financiar în realizarea obiectivelor financiare ale întreprinderii 28.02.2020
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Studiul cererii de mobilitate academică internațională a studenților din învățământul superior din Israel 28.02.2020
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Perfecționarea contabilității și auditului imobilizărilor corporale 30.10.2020
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Asigurarea competitivităţii întreprinderilor din alimentația publică (cazul Republica Moldova) 23.12.2020
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Strategii investiţionale ca instrument al dezvoltării durabile a întreprinderilor (experiența Elveției și a Republicii Moldova) 23.12.2020
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)