Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Economie, 2005

Teze elaborate [29]

Gr Denumire Data aprobării
D Probleme şi factori ai liderismului eficient în întreprinderile din Moldova (în baza materialelor cercetării efectuate la întreprinderile din zona sudică a Republicii Moldova) 24.02.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Probleme şi factori de gestiune a riscurilor în managementul bancar 27.01.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Căile de perfecţionare a sistemului de pensii (în baza materialelor Republicii Moldova) 27.01.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Managementul performanţelor prioritare în sistemul de cercetare-dezvoltare al Republicii Moldova 21.04.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecţionarea managementului transportului auto în promovarea relaţiilor economice externe ale Republicii Moldova 27.01.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Marketingul bancar: practici mondiale şi direcţii de implementare în Republica Moldova 21.04.2005
08.00.06 - Marketing; logistică
D Investigarea comportamentului de cumpărare şi consum şi exploatarea rezultatelor în practica de marketing 27.01.2005
08.00.06 - Marketing; logistică
D Comerţul exterior Sirian: tendinţe, probleme şi perspective 27.01.2005
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Consecinţele social-economice a reformei agrare în Republica Moldova 21.04.2005
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Managementul sistemului de credit al Republicii Moldova în perioada de tranziţie 21.04.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Contabilitatea consumurilor şi calcularea costului produselor plantaţiilor pomicole 23.06.2005
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Calcularea costului producţiei în industria de confecţii 23.06.2005
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Planficarea şi argumentarea preţurilor pentru prestarea serviciilor mecanizate în agricultură 21.04.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Problemele manageriale ale organizãrii şi gestiunii instruirii virtuale 21.04.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Managementul activităţii de desfacere a produselor finite în cadrul întreprinderilor producătoare de mobilă din Republica Moldova 23.06.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Impactul managementului asupra dezvoltării sportului în România 23.06.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Modelul managementului contemporan în gestiunea organizaţiilor sportive (Studiu de caz – judeţul Sibiu, România) 23.06.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Dezvoltarea relaţiilor export-import a produselor agroalimentare în Republica Moldova 23.06.2005
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Eficienţa economică a producerii şi prelucrării legumelor (în baza datelor întreprinderilor din Zona de Centru a Republicii Moldova) 23.06.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Planificarea şi căile de sporire a productivităţii muncii în fitotehnie 22.09.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Dezvoltarea relaţiilor de credit în întreprinderile agricole din Republica Moldova 22.09.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Probleme ale contabilităţii activelor nemateriale şi materiale pe termen lung 22.09.2005
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Perfecţionarea creditării inovaţiilor la nivel transnaţional 22.09.2005
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Restructurarea industriei lactatelor prin integrarea producerii, prelucrării şi comercializării producţiei 27.10.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Metodele economice de dirijare a sectorului privat (în baza materialelor Republicii Moldova şi Regatului Iordanian) 22.09.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecţionarea impozitării în întreprinderile de prelucrare a produselor agricole (pe baza datelor întreprinderilor de panificare) 27.10.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Eficacitatea asigurărilor în agricultura Republicii Moldova în condiţiile economiei de piaţă 22.12.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Creşterea performanţelor întreprinderilor vinicole prin implementarea managementului strategic 22.12.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Strategia managementului resurselor umane în administraţia publică 22.12.2005
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)