Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Economie, 2008

Teze elaborate [33]

Gr Denumire Data aprobării
D Reformarea managementului administraţiei publice în etapele pre şi post integrării României în Uniunea Europeană 18.09.2008
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Priorităţile structurale ale economiei în condiţiile globalizării 19.06.2008
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Strategii de marketing în vederea dezvoltării turismului intern în Republica Moldova 28.02.2008
08.00.06 - Marketing; logistică
D Sporirea eficienţei activităţii întreprinderilor de confecţii prin implementarea managementului calităţii 25.01.2008
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecţionarea managementului resurselor umane ca factor al creşterii eficienţei activităţii întreprinderii 24.01.2008
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Organizarea şi eficienţa economică a utilizării parcului de maşini şi tractoare în agrucultură 24.01.2008
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Particularităţi ale managementului calităţii produselor alimentare în activităţile de producţie şi comercializare 18.09.2008
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Particularităţi de soluţionare a problemelor agenţilor economici prin aplicarea convenţiilor privind evitarea dublei impuneri (cazul Republicii Moldova) 24.01.2008
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Impactul transformării relaţiilor de proprietate asupra eficienţei economice 17.04.2008
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Căile de formare şi distribuire a veniturilor disponibile ale populaţiei 24.01.2008
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
DH Mecanismul functionarii eficiente a sectorului agrar 17.04.2008
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Relaţiile economice dintre ţările triadei: probleme şi perspective 28.02.2008
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
DH Teoria şi practica riscului în banca comercială 28.02.2008
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
DH Probleme metodologice ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii 19.06.2008
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Reducerea costurilor şi sporirea competitivităţii producţiei întreprinderilor industriei de zahăr 17.04.2008
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Mecanismul economic şi rolul acestuia în sporirea eficienţei activităţii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (în baza datelor Zonei de Nord a Republicii Moldova) 17.04.2008
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului în subcomplexul de producere şi prelucrare a sfeclei de zahăr 18.09.2008
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Turismul romanesc in contextul integrării in Uniunea Europeana 17.04.2008
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Perfecţionarea sistemului de gestionare a activelor curente ale întreprinderilor cooperaţiei de consum în Republica Moldova 19.06.2008
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Strategii de cooperare internaţională a sectorului agroalimentar al României 19.06.2008
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Remodelarea managementului forestier – obiectiv strategic al dezvoltării durabile a economiei naţionale 18.09.2008
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Strategii de dezvoltare a comerţului cu amănuntul în Republica Moldova 19.06.2008
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecţionarea sistemului de management în restaurante 19.06.2008
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Căi de perfecţionare a politicii de formare a preţurilor la producţia pomicolă în condiţiile pieţei Republicii Moldova 19.06.2008
08.00.06 - Marketing; logistică
D Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor aferente lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de proiectare-experimentare 19.06.2008
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Diagnosticul şi estimarea potenţialului economic al întreprinderii în condiţiile dezvoltării durabile 19.06.2008
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Managementul inovaţional în funcţionarea asociaţiilor ştiinţifice de producere din Republica Moldova 19.06.2008
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Strategii de marketing în dezvoltarea şi promovarea ecoturismului în Republica Moldova 19.06.2008
08.00.06 - Marketing; logistică
D Managementul resurselor investiţionale în reţeaua de distribuire a companiilor petroliere internaţionale 23.10.2008
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă al personalului în Republica Moldova 18.09.2008
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului în producţia conservelor din fructe şi legume 18.09.2008
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Analiza şi evaluarea riscurilor economic şi financiar ale întreprinderii 23.10.2008
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Managementul riscurilor în băncile comerciale 23.10.2008
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit