Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Economie, 2006

Teze elaborate [32]

Gr Denumire Data aprobării
D Aspecte financiare în administrarea corporativă 29.06.2006
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Influenţe ale reformelor economice asupra finanţelor unităţilor economice 23.02.2006
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Implicarea factorului inovaţional la evaluarea eficienţei investiţiilor 23.02.2006
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Implementarea sistemului de management al calităţii – baza promovării exporturilor producţiei vinicole 27.04.2006
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Particularităţile concurenţei în condiţiile integrării economice regionale 27.04.2006
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Instituţiile informale şi rolul lor în dezvoltarea economică 27.04.2006
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Elaborarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii în baza conceptului de marketing (pe exemplul întreprinderilor vinicole ale UTA Găgăuzia) 27.04.2006
08.00.06 - Marketing; logistică
D Optimizarea procesului de planificare a gamei de produse în activitatea de marketing a întreprinderii 27.04.2006
08.00.06 - Marketing; logistică
D Gestiunea riscului valutar în sistemul bancar al Republicii Moldova 27.04.2006
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Teoria şi practica sporirii eficienţei economice a potenţialului productiv viti-vinicol 29.06.2006
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Analiza factorială a valorii de piaţă a imobilului locativ tipizat 29.06.2006
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Problemele reengineeringului business – proceselor în crearea unui sistem managerial eficient la înreprindere 29.06.2006
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Integrarea capitalului industrial cu cel bancar şi impactul acesteia asupra creşterii economice 29.06.2006
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Analiza statistico-economică a procesului investiţional şi a riscului investiţional în Republica Moldova 29.06.2006
08.00.11 - Statistică economică
D Politici de promovare a exporturilor de mărfuri din Siria către pieţele internaţionale 29.06.2006
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Managementul financiar al unităţilor agricole în condiţiile economiei de piaţă (în baza materialelor întreprinderilor agricole din zona de nord a Republicii Moldova) 28.09.2006
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Mecanismul finanţării micului business în agricultura Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană 29.06.2006
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
DH Managementul complexului agroindustrial al Republicii Moldova în contextul integrării economice în Uniunea Europeană 21.12.2006
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Piaţa contemporană şi problemele formării ei în economia de tranziţie 29.06.2006
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Eficienţa economică a producerii grâului de toamnă şi căile de sporire a ei (în baza datelor Zonei de Nord a Republicii Moldova) 28.09.2006
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Eficienţa investiţiilor în businessul sectorului agroalimentar al Republicii Moldova 28.09.2006
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Particularităţile şi căile de perfecţionare a contabilităţii veniturilor în organizaţiile de asigurări 28.09.2006
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Perfecţionarea contabilităţii consumurilor şi calculaţiei costului produselor în vinificaţie 26.10.2006
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Globalizarea ca tendinţă a dezvoltării economice: perspective pentru Republica Moldova 28.09.2006
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Echilibrul financiar public la nivel macroeconomic 28.09.2006
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
DH Integrarea postindustrială a ţărilor Europei Centrale şi de Est: aspecte teoretico-aplicative 26.10.2006
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Strategia de dezvoltare a industriei vinicole din Republica Moldova în baza integrării agroindustriale 26.10.2006
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Transnaţionalizarea vieţii economice în ţările mici prin prisma unităţilor economice 21.12.2006
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Eficienţa surselor de acoperire a deficitului bugetului de stat 26.10.2006
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Aplicarea practicii manageriale europene în exploatatiile agricole din Republica Moldova 21.12.2006
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Gestiunea eficientă a schimbărilor organizaţionale ca factor de asigurare a competitivităţii firmei 21.12.2006
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Managementul resurselor turistice în mediul rural din Republica Moldova 21.12.2006
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)