Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Economie, 2016

Teze elaborate [28]

Gr Denumire Data aprobării
D Rolul comportamentului organizaţional în activitatea instituţiilor din Republica Moldova 25.02.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Aspecte informaţionale de dirijare a proceselor anticriză 21.04.2016
08.00.13 - Metode economico-matematice
D Optimizarea sistemului de gestiune a mediului în porturile maritime 25.02.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Sporirea competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol al Republicii Moldova 25.02.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Specificul managementului alianței corporative (în cazul producătorilor de mobilă din Republica Moldova) 21.04.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Învăţământul profesional tehnic şi modalităţi de ajustare la rigorile pieţei muncii 03.06.2016
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Impactul securităţii energetice asupra economiei Republicii Moldova în condiţii de instabilitate economică mondială 05.07.2016
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Implicarea operaţiunilor cu derivatele financiare asupra performanţelor bancare 05.07.2016
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Dezvoltarea activității de consultanță și outsourcing internațional în Republica Moldova 05.07.2016
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Mecanismele dezvoltării și creșterii economice a sectorului agrar prin intermediul procesului investițional 05.07.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecţionarea metodelor de evaluare a eficienţei proiectelor investiţionale în construcţie 15.11.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Fundamentele evaluării performanței bugetare la nivelul administrației publice centrale 05.07.2016
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
DH Redimensionarea managementului resurselor umane în contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană 06.10.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Managementul promovării turismului rural în Republica Moldova 06.10.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Gestiunea eficientă a potențialului funciar ca bază a dezvoltării economice a UTA Gagauzia 15.11.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Eficientizarea utilizării surselor externe de finanțare în dezvoltarea economiei României 06.10.2016
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Managementul competitivităţii produselor agroalimentare în contextul stimulării exportului din Republica Moldova 06.10.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Dezvoltarea managementului impozitelor şi taxelor în administrarea fiscală a agenţilor economici din România după aderare la Uniunea Europeană 15.11.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecţionarea mecanismului financiar în întreprinderile din sistemul cooperaţiei de consum din Republica Moldova 06.10.2016
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Asigurarea organizatorico-metodică de dezvoltare stabilă a întreprinderii portuare 15.11.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Rolul bancilor în procesul de creare a banilor 15.11.2016
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Perfecţionarea mecanismului economic de reglementare ecologică: cazul Republicii Moldova 15.11.2016
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Specificul dezvoltării economiei în Republica Moldova 15.11.2016
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Gеstіunea corporаtіvă şі controӏuӏ în societățile comerciale pe acțiuni în Românіа după integrarea în Unіunеа Еuropеаnă 28.12.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Stabilitatea financiară a agenților economici în condiții de criză economică 28.12.2016
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova: specificul întreprinderilor inovaționale 28.12.2016
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Finanțarea sistemului de ocrotire a sănătății în Republica Moldova 28.12.2016
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Dezvoltarea industriei prelucrătoare prin prisma investițiilor 28.12.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)