Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Economie, 2015

Teze elaborate [23]

Gr Denumire Data aprobării
D Dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare a Republicii Moldova în contextul integrării financiare europene 24.02.2015
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Eficienţa mecanismului de finanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii în Republica Moldova 09.04.2015
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
DH Managementul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în contextul tendinţelor europene contemporane 28.05.2015
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Perfecţionarea managementului sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în contextul proceselor de globalizare 07.07.2015
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Probleme ale auditului ciclului de procurări-plăţi 07.07.2015
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Particularităţile contabilităţii şi controlului de gestiune în întreprinderile producătoare de mobilă 07.07.2015
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Abordări integrate de marketing în formarea şi dezvoltarea pieţei produselor pomicole din Republica Moldova 07.07.2015
08.00.06 - Marketing; logistică
D Eficientizarea gestiunii valorii în cadrul întreprinderii 07.07.2015
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Instrumentarul metodic de evaluare sistemică a eficienţei economice în managementul corporativ 07.10.2015
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Managementul fidelizării clienţilor în domeniul serviciilor hoteliere 07.10.2015
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Particularităţile organizării gestiunii corporative în România 07.10.2015
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecţionarea managementului distribuţiei şi furnizării gazelor în Republica Moldova 07.10.2015
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Eficientizarea sistemului de management energetic la nivelul autorităţilor publice locale 07.10.2015
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Impactul proceselor de integrare europeana și globalizare asupra turismului 07.10.2015
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Impactul globalizării asupra sustenabilităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 07.10.2015
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Cooperarea internaţională dintre România şi alte ţări ale Uniunii Europene în domeniul migraţiei forţei de muncă 07.10.2015
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Ocuparea forţei de muncă în rîndul tinerilor din mediul rural 07.10.2015
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Organizarea economico-managerială a controlului biochimic și biofizic în vederea asigurării sustenabilității sanitare 07.10.2015
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Modelului structural de gestiune a complexelor portuare maritime în condiţiile riscului ecologico-economic 19.11.2015
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Gestiunea sistemului de finanțare a businessului mic și mijlociu în contextul dezvoltării proceselor economice 19.11.2015
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Valorificarea sistemului indicaţiilor geografice în contextul dezvoltãrii europene a Republicii Moldova 22.12.2015
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Marketingul inovaţional în activitatea de art-buissnes: direcţi şi posibilitãþi de aplicare 22.12.2015
08.00.06 - Marketing; logistică
D Contabilitatea investiţiilor imobiliare 22.12.2015
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică