Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Economie, 2012

Teze elaborate [17]

Gr Denumire Data aprobării
D Perfecţionarea managementului calităţii de marketing în sectorul hotelier 05.04.2012
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Marketingul rural şi atractivitatea investiţională a localităţii 16.02.2012
08.00.06 - Marketing; logistică
D Contabilitatea în condiţiile reorganizării întreprinderilor 16.02.2012
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Perfecţionarea managementului surselor de finanţare pentru construcţia de locuinţe 16.02.2012
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Evaluarea şi acreditarea organizaţiilor ştiinţifice: aspecte sinergetice (în baza materialelor Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare) 16.02.2012
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Analiza temporala a agregatelor macroeconomice în Europa de Sud-Est 16.02.2012
08.00.11 - Statistică economică
D Elaborarea modelului de analiza si previziune pe termen mediu al economiei naţionale a Republicii Moldova 16.02.2012
08.00.13 - Metode economico-matematice
D Contabilitatea Instrumentelor Financiare 16.02.2012
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Сooperarea economică internaţională în domeniul combaterii fraudelor fiscale 16.02.2012
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Managementul interacţiunii "mediul extern de afaceri-companie" 05.04.2012
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Optimizarea deciziilor de marketing în vederea penetrării eficiente a întreprinderii pe pieţe noi (în baza ramurii vinicole a Republicii Moldova) 23.05.2012
08.00.06 - Marketing; logistică
D Modalităţi de eficientizare a managementului sistemului financiar 05.04.2012
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Proiectarea şi implementarea managementului eficient al carierei în asistenţa socială 23.05.2012
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Dezvoltarea capitalului uman în condiţiile formării economiei inovaţionale 05.07.2012
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Relaţiile publice – instrument managerial în administrarea fiscală 15.11.2012
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Fenomenul sărăciei - problema mondială şi naţională: cauze, consecinţe, soluţii 05.07.2012
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
DH Asigurarea securităţii economice a grupărilor de state regionale interstatale 09.10.2012
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale