Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Economie, 2007

Teze elaborate [39]

Gr Denumire Data aprobării
D Integrarea economică europeană şi incidenţele ei asupra comerţului exterior 14.06.2007
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Problemele contabilităţii în unităţile de alimentaţie publică 18.01.2007
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Contabilitatea consumurilor şi calcularea costului de producţie la întreprinderile constructoare de maşini 01.03.2007
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Contabilitatea rezervelor şi a provizioanelor 18.01.2007
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Managementul integrării agriculturii româneşti în comunitatea europeană 18.01.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecţionarea procesului de comunicare managerială prin modificarea sistemului informaţional (în baza materialelor Companiei Naţionale a Huilei Petroşani) 18.01.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Dezvoltarea comerţului realizat prin internet (Implicaţiile acestuia în România) 01.03.2007
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
DH Fundamentarea de noi abordări ale managementului strategic şi cros-cultural 01.03.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăţilor comerciale 19.04.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Managementul organizării muncii în domeniul transportului naval 19.04.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Managementul strategic al costurilor (în baza materialelor întreprinderilor industriei prelucratoare din Republica Moldova) 19.04.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Organizarea şi planificarea producţiei viticole 19.04.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecţionarea sistemelor fiscale în perspectiva integrării europene şi contribuţiei la formarea veniturilor bugetare (experienţe moldo-române) 19.04.2007
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Securitatea economica a Romaniei in perspectiva de aderare la Uniunea Europeana 14.06.2007
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Strategii de creştere a eficienţei managementului în penitenciare 20.09.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Managementul strategic ca un factor a formării şi realizării efectiv a potenţialului uman la întreprindere 14.06.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Crearea şi gestionarea imaginii firmei 14.06.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Impactul politicii monetare asupra creşterii economice 14.06.2007
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Influenţa politicii de preţ asupra gestiunii financiare a agenţilor economici 14.06.2007
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Perfecţionarea organizării administrării resurselor umane în întreprinderile de producere a berii, a apei minerale şi a băuturilor răcoritoare din Republica Moldova 20.09.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Teoria şi practica de evaluare a unităţilor economice în baza cerinţelor actuale bancare 20.09.2007
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Managementul schimbării ca factor decisiv în asigurarea viabilităţii firmei 20.09.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Managementul integrării turismului românesc în uniunea europeană 18.10.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Planificarea şi gestiunea carierei manageriale 20.09.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Cooperarea economică durabilă a României în domeniul turismului internaţional 20.09.2007
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Aspectul stabilizării şi sporirii siguranţei funcţionării sistemului bancar al Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană 20.09.2007
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Leasingul financiar - formă de investire în dezvoltarea Republicii Moldova 20.09.2007
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Factorii umani ai competitivităţii economiei naţionale 18.10.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Impactul operaţiunilor cu valori mobiliare asupra randamentului financiar al băncilor 20.12.2007
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Impactul corporaţiilor transnaţionale asupra proceselor de integrare economică a României în UE 18.10.2007
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Procedeele obţinerii dovezilor de audit 20.12.2007
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Factorii determinanţi ai atragerii investiţiilor în economia naţională 20.12.2007
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Argumentarea economică a planurilor de afaceri în unităţile agricole 20.12.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Proprietatea intelectuală: probleme şi mecanisme de soluţionare 20.12.2007
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Eficienţa utilizării factorilor de producţie în întreprinderile agricole din zona de сentru a Republicii Moldova 20.12.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Investiţiile străine directe şi influenţa lor asupra modernizării economiei în tranziţie 20.12.2007
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Contabilitatea activelor biologice 20.12.2007
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Abordarea sistemică a business-planificării în unităţile economice 20.12.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Aspecte teoretice şi metodologice ale sistemului de monitorizare şi control la întreprinderile din Republica Moldova 20.12.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)