Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Economie, 2010

Teze elaborate [34]

Gr Denumire Data aprobării
D Managementul performanţelor Reţelei Naţionale Aeriene 18.03.2010
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Elaborarea şi cercetarea modelelor şi algoritmilor de eficientizare a utilizării resurselor reţelelor informatice locale 18.03.2010
08.00.13 - Metode economico-matematice
D Master-planul, instrument de baza în managementul modern al Serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare 29.04.2010
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Evoluţia concepţiilor teoretice ale liberalismului economic clasic în operele lui Byron, Puşkin şi Eminescu 11.02.2010
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Migraţia forţei de muncă în condiţiile economiei de piaţă (Analiza contextului ţărilor de vest CSI – UE) 18.03.2010
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Egalizarea veniturilor bugetare în structurile administrativ-teritoriale în Republica Moldova 11.02.2010
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Particularităţi ale culturii în managementul organizaţiilor din România, în perioada post-aderării la Uniunea Europeană 03.06.2010
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Factori organizaţionali de perfecţionare a managementului instituţiilor medicale din Republica Moldova 11.02.2010
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Particularităţile managementului calităţii serviciilor publice locale de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare 18.03.2010
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Eficientizarea operaţiunilor de export–import: aspecte metodologice 18.03.2010
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Optimizarea investiţiilor străine în contextul politicii economice a Republicii Moldova 18.03.2010
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Aplicarea managementului performant în gestionarea proiectelor antreprenoriale moderne 29.04.2010
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Eradicarea sărăciei: concept, dimensiuni şi strategii 29.04.2010
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Managementul activităţii funcţionarului public în administraţia locală din primărie 05.07.2010
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Armonizarea sistemului financiar al Republicii Moldova la exigenţele integrării europene 29.04.2010
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Integrarea Republicii Moldova în fluxurile financiare internaţionale 06.10.2010
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Tendinţe mondiale în dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în baza investiţiilor străine directe 23.12.2010
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Modele economico-matematice de funcţionare eficientă a întreprinderii pentru diverse situaţii decizionale 05.07.2010
08.00.13 - Metode economico-matematice
D Particularităţile implementării mecanismelor financiare în instituţiile de microfinanţare din Republica Moldova 06.10.2010
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Perfecţionarea contabilităţii stocurilor la întreprinderile agricole 04.11.2010
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
DH Managementul sporirii eficienţei economice a potenţialului de producţie în sectorul agrar 06.10.2010
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Organizarea şi aplicarea tehnologiilor managementului anticriză în cadrul regiilor autonome ale administraţiei publice locale 06.10.2010
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Responsabilitatea socială a întreprinderilor în contextul integrării republicii moldova în Comunitatea Europeană 06.10.2010
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Problema elaborării şi implementării tehnologiilor comunicării moderne în activitatea managerială din Republica Moldova 06.10.2010
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Impactul proceselor şi tendinţelor pe piaţa internaţională a investiţiilor asupra situaţiei socio-economice din Republica Moldova 06.10.2010
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Rolul pieţei valorilor mobiliare în abordarea investiţională prin prisma globalizării 04.11.2010
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Caracterul dual al paradisurilor fiscale cercetat prin prisma evaziunii fiscale 06.10.2010
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Cresterea valorii adaugate în baza perfecţionării managementului operaţional” (în baza materialelor industriei de confecţii din Republica) 23.12.2010
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Extinderea sectorului privat în sfera socială 23.12.2010
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Metode statistice de evaluare a impactului tranziţiei asupra condiţiei tineretului Republicii Moldova 23.12.2010
08.00.11 - Statistică economică
D Eficienţa organizării protecţiei sociale de stat prin prisma reformării sistemului de pensii pentru limita de vârstă în Republica Moldova 04.11.2010
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Aspecte teoretice şi practice privind controlul financiar de stat la nivel micro şi macroeconomic 23.12.2010
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Fundamentele monitorizarii activitatii economico-financiare a întreprinderilor de stat 23.12.2010
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Analiza eficienţei utilizării potenţialului de producţie în unităţile agricole 23.12.2010
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)