Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Economie, 2018

Teze elaborate [37]

Gr Denumire Data aprobării
D Perfecționarea managementului strategic în sectorul agrar al Republicii Moldova 11.05.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Dezvoltarea activităţilor de antreprenoriat în Republica Moldova 11.05.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecționarea sistemului de gestiune financiară în cadrul instituțiilor de învățământ superior 11.05.2018
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Rolul instrumentelor fiscale în edificarea economiei de piaţă funcţionale în Republica Moldova 11.05.2018
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Dezvoltarea sferei serviciilor sociale în Republica Moldova 11.05.2018
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Gestiunea și optimizarea resurselor financiare ale întreprinderilor din industria de prelucrare a cărnii 11.05.2018
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Gestionarea resurselor financiare ale statului prin sistemul trezorerial 11.05.2018
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Eficientizarea comerţului exterior la începutul secolului XXI 11.05.2018
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Dezvoltarea industriei de încălțăminte din Republica Moldova 11.05.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Managementul pieței muncii a Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană 11.05.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Dezvoltarea antreprenoriatului prin inovații (în baza industriei alimentare din Regiunea de Dezvoltare Sud) 11.05.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Rolul zonelor economice libere în asigurarea dezvoltării regionale în Republica Moldova 11.05.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Strategia de dezvoltare a activităţii de marketing pe piaţa de cereale din Republica Moldova (în baza gospodăriilor agricole) 11.05.2018
08.00.06 - Marketing; logistică
D Managementul motivațional al întreprinderilor mici și mijlocii din UTA Găgăuzia 11.05.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Supravegherea bancară prudențială eficientă în contextul sistemelor financiare prociclice 11.05.2018
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Fundamentarea economică a strategiilor de dezvoltare a turismului cultural religios 11.05.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Eficientizarea gestiunii activității de prevenire și combatere a spălării banilor 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Asigurarea echilibrului financiar-valutar în condiții de instabilitate economică 23.11.2018
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Factorii creşterii productivităţii muncii în condiţiile internaţionalizării economiilor naţionale 23.11.2018
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Inteligența emoțională ca factor de eficientizare a managementului organizației 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Evaluarea formării şi dezvoltării mecanismului investiţional al Republicii Moldova 23.11.2018
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Managementul strategic al dezvoltării complexului regional (cazul domeniului turismului Republicii Moldova) 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Antreprenoriatul inovaţional -premisă a integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Managementul întreprinderilor de fabricare a produselor din carne în economia concurențială (în baza materialelor din Republica Moldova) 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Planificarea strategică a bugetului în Republica Moldova în contextul integrării europene 23.11.2018
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Impactul sancțiunilor economice asupra comerțului exterior al Republicii Moldova 23.11.2018
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Eficientizarea managementului comercial în sectorul agro-alimentar 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Implicații manageriale asupra motivației personalului în organizațiile din Republica Moldova 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Piața muncii în mediul rural și mecanismele ei de reglare 23.11.2018
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Managementul performanței în învățământul superior agronomic și cercetare în Republica Moldova” 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Impactul capitalului științific asupra dezvoltării socioeconomice și competitivității economice internaționale 23.11.2018
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Dezvoltarea managementului costurilor la întreprinderile sectorului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Cercetarea economiei tenebre în domeniul tehnologiilor informaționale 23.11.2018
08.00.13 - Metode economico-matematice
D Dezvoltarea potențialului investițional al pieței de asigurări din Republica Moldova 23.11.2018
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Dezvoltarea exploatațiilor agricole familiale din Republica Moldova in contextul integrării europene 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Managementul strategic al competitivității capitalului uman pe piață muncii în condițiile dezvoltării regionale 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Impactul auditului managerial intern asupra administrării institutiilor publice 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)