Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Economie, 2017

Teze elaborate [11]

Gr Denumire Data aprobării
D Eficientizarea managementului de proiect în activitatea de antreprenoriat din Republica Moldova 16.02.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Asigurarea securității economice a Republicii Moldova în procesul asocierii la Uniunea Europeană 16.02.2017
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Evaluarea performanței echipei de management în industria textilă din Republica Moldova 23.03.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Sistemul complex de asigurare a securității economice a întreprinderilor (în baza UTA Găgăuzia) 23.03.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Managementul dezvoltării întreprinderilor vinicole în contextul inovațiilor organizaționale (în baza UTA Găgăuzia) 23.03.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Eficientizarea managementului corporativ în Republica Moldova în baza diagnosticului potenţialului economico-financiar al întreprinderii 23.03.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Managementul stabilității financiare sistemice în contextul asigurării securităţii economice a Republicii Moldova 23.03.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Efectele rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a întreprinderilor industriale 31.05.2017
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Perfecţionarea managementului eficienţei energetice în cadrul întreprinderilor din industria alimentară a Republicii Moldova 31.05.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Managementul dezvoltării inovaționale a economiei regionale (în baza UTA Găgăuzia) 31.05.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecționarea metodelor de evaluare a impactului de reglementare a activităţii antreprenoriale 31.05.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)