Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Economie, 2019

Teze elaborate [16]

Gr Denumire Data aprobării
D Dezvoltarea relațiilor economice moldo - grecești: obstacole și oportunități 25.01.2019
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Dezvoltarea şi perfecţionarea managementului administrării locale în condiţiile europenizării 25.01.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Finanţarea investiţiilor în capitalul uman educaţional în perspectiva îmbunătăţirii calităţii vieţii în Republica Moldova 25.01.2019
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Impactul megatendințelor economiei mondiale asupra turismului internațional şi naţional 25.01.2019
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Impactul autogestiunii economice și tehnologiei asupra realizărilor în școlile primare arabe din Israel 25.01.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Descentralizarea școlilor din Israel în contextul noului managerialism 25.01.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Marketingul ca factor strategic al afacerii în condițiile intensificării concurenței 25.01.2019
08.00.06 - Marketing; logistică
D Eficiența managementului afacerilor sustenabile în sectorul serviciilor poștale 25.01.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Efectele economico-financiare ale abuzului de poziție dominantă asupra entităților economice 15.03.2019
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Optimizarea portofoliului creditar al băncilor comerciale din Republica Moldova 15.03.2019
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Perfecţionarea procesului de integrare a tinerilor specialiști cu studii superioare pe piața muncii din Republica Moldova 15.03.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Orientări şi tendinţe de optimizare a mecanismului de gestiune a patrimoniului întreprinderilor sistemului cooperaţiei de consum din Republica Moldova 15.03.2019
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Perfecționarea administrarii fiscale în Republica Moldova în contextul armonizarii cu standardele Uniunii Europene 19.04.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Fundamentarea politicii de marketing a întreprinderii de servicii sub influenţa comportamentului consumatorului pe piața serviciilor de cleaning 19.04.2019
08.00.06 - Marketing; logistică
D Marketingul resurselor umane și posibilități de aplicare în Republica Moldova 19.04.2019
08.00.06 - Marketing; logistică
D Brandingul în planificarea strategică de marketing 19.04.2019
08.00.06 - Marketing; logistică