Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Economie, 2011

Teze elaborate [29]

Gr Denumire Data aprobării
D Cooperarea şi exportul serviciilor educaţionale: experienţa mondială 24.02.2011
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Leasingul ca oportunitate investiţională în industria Republicii Moldova 24.02.2011
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Creşterea competitivităţii întreprinderii prin implementarea managementului performant (în baza materialelor industriei uşoare din Republica Moldova), 31.03.2011
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Transporturile internaţionale ca factor al dezvoltării comerţului exterior 24.02.2011
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Impactul politicilor economice asupra datoriei publice 24.02.2011
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Perfecţionarea infrastructurii şi eficientizarea funcţionării comerţului în cadrul cooperaţiei de consum 24.02.2011
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Cercetarea relaţiilor socio-economice dintre Republica Moldova şi România şi direcţiile de dezvoltare a acestora în condiţiile integrării în Uniunea Europeană 24.02.2011
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Problemele contabilităţii operaţiilor de comerţ exterior 08.07.2011
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Evaluarea impactului informatizării asupra dezvoltării activităţilor economice în Republica Moldova, teză de doctor în economie 31.03.2011
08.00.13 - Metode economico-matematice
D Restructurarea şi perfecţionarea managementului în autorităţile administraţiei publice locale (primăria Techirghiol) 31.03.2011
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Integrarea şi interoperabilitatea transportului feroviar în Europa 12.05.2011
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Marketingul societal ca componentă a responsabilităţii sociale corporative 12.05.2011
08.00.06 - Marketing; logistică
D Efectele financiare ale migraţiei forţei de muncă din Republica Moldova 08.07.2011
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Managementul dezvoltării serviciilor fiscale în România şi Republica Moldova 08.07.2011
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Particularităţile contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor la întreprinderile de transport auto 05.10.2011
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Economisirea şi stimularea investiţiilor – mijloc de propulsare a creşterii economice” 08.07.2011
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Diminuarea decalajelor de dezvoltare în cadrul noilor pieţe emergente din Europa Centrală şi de Sud-Est în condiţiile globalizării 08.07.2011
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Mecanismul financiar al asigurărilor sociale 08.07.2011
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Perfecționarea reglementării egalității de gen în sfera ocupării forței de munca în Republica Moldova 05.10.2011
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Zonele economice libere şi rolul lor în procesul de integrare a economiilor naţionale în sistemul relaţiilor economice internaţionale 22.12.2011
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Managementul pieţei publicitare în condiţiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană 05.10.2011
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecţionarea reglementării de stat al sectorului agricol din Republica Moldova 11.11.2011
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Eficienţa difuzării inovaţiilor prin intermediul pieţei serviciilor financiare 11.11.2011
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Perfecţionarea gestiunii calităţii produselor ca factor al competitivităţii întreprinderii 22.12.2011
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Eficientizarea funcţionării pieţei funciare în Republica Moldova 22.12.2011
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Implementarea principiilor strategiilor de management la întreprinderile din complexul agroalimentar 22.12.2011
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Creativitatea publicitară şi impactul acesteia asupra procesului depersuasiune publicitară 22.12.2011
08.00.06 - Marketing; logistică
D Asigurarea viabilităţii economice şi manageriale a întreprinderilor 22.12.2011
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Contabilitatea goodwill-ului, factorului uman şi a dreptului de autor 22.12.2011
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică