Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Economie, 2009

Teze elaborate [52]

Gr Denumire Data aprobării
D Cercetarea evoluţiei inflaţiei ca parte componentă a politicii monetare a Republicii Moldova 26.02.2009
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Cercetarea problemelor politicii economice regionale în Republica Moldova 22.01.2009
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Specificul antrenării Republicii Moldova în procesul creării "noii economii" 22.01.2009
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Perfecţionarea metodelor de determinare a valorii estimative a acţiunilor în Republica Moldova 22.01.2009
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului în producţia farmaceutică 22.01.2009
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Contabilitatea şi auditul decontărilor comerciale 22.01.2009
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Abordarea impactului procesului de transnaţionalizare prin prisma integrării ţărilor mici în economia mondiala 22.01.2009
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
DH Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a economiei globale postindustriale 26.02.2009
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Perfecţionarea mecanismului fiscalităţii în condiţiile stabilizării macroeconomice 22.01.2009
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Managementul instruirii şi dezvoltării profesionale a personalului din întreprinderile de telecomunicaţii din Republica Moldova 22.01.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Reducerea costurilor şi sporirea competitivităţii producţiei la întreprinderile industriei de tutun 22.01.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Asigurările sociale din România în contextul integrării în structurile europene 22.01.2009
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Managementul aderării procesului educaţional preuniversitar al României la exigenţele Uniunii Europene 22.01.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Marketingul urban şi competitivitatea oraşelor 22.01.2009
08.00.06 - Marketing; logistică
D Dimensiuni persuasive ale comunicării cu impact în activitatea managerială 22.01.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Politica comercială externă a româniei în procesul integrării europene şi globalizării economice 26.02.2009
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Eficienţa controalelor fiscale şi rolul lor economic 26.02.2009
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului producţiei de spirt, lichior şi vodcă 17.12.2009
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Problemele finanţării micului business 23.04.2009
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Sistemul de asigurări sociale de sănătate din românia (Partcularităţi la nivelul judeţului Tulcea) 18.06.2009
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
DH Managementul strategic al dezvoltării regionale în contextul integrării în spaţiul european 18.06.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Politici transfrontaliere ale Uniunii Europene 18.06.2009
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Reflecţii privind insolvabilitatea întreprinderilor sistemului cooperaţiei de consum şi perfecţionarea mecanismului de gestionare a acestora 18.06.2009
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Managementul politicilor financiare publice de stimulare a businessului mic şi mijlociu 01.10.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Cooperarea regionala transfrontaliera – Oportunitate de dezvoltare a statelor mici în procesul extinderii Uniunii Europene 23.04.2009
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Particularităţile constituirii şi problemele dezvoltării întreprinderilor micului business în Republica Moldova 18.06.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Relaţiile economice ale organizaţiilor sportive din Republica Moldova în contextul internaţionalizării 18.06.2009
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Impozitele indirecte şi orientările de reformare a acestora în susţinerea activităţii întreprinderilor industriale 18.06.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Contabilitatea şi inflaţia 18.06.2009
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Organizarea contabilităţii în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova 18.06.2009
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Gestionarea eficienţei cheltuielilor privind resursele umane prin intermediul conceptului de controlling 18.06.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Influenţa proceselor de regionalizare asupra dezvoltării comerţului exterior al Republicii Moldova 17.12.2009
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Fundamentarea deciziilor de marketing la întreprinderile micului business din Republica Moldova 01.10.2009
08.00.06 - Marketing; logistică
D Mecanismele economice de atragere a investiţiilor străine 05.11.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Evaluarea economico – financiară a proiectelor de investiţii în învăţământul preuniversitar de stat 01.10.2009
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Evoluţia dezvoltării economice a ţărilor europei centrale şi de est în perioada post-integrare 01.10.2009
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Eficientizarea mecanismului de gestiune a piełei valorilor mobiliare în Republica Moldova 01.10.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Managementul investiţional – proces de sporire a competitivităţii şi dezvoltării inovaţiilor în telecomunicaţii 01.10.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Contabilitatea resurselor naturale şi a explorării acestora 01.10.2009
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Impactul culturii organizaţionale asupra dirijării conflictelor şi stresului în cadrul unităţilor economice din Republica Moldova 05.11.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Instrumentarul economic al infrastructurii pieţei (pe exemplul serviciilor financiare şi de asigurare) 01.10.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Fenomenul proprietăţii în contextul evoluţiei ordinii economice 01.10.2009
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Remiterile şi impactul lor economic în Republica Moldova 05.11.2009
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Problemele securităţii economice a statelor mici în condiţiile globalizării” 01.10.2009
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Impactul globalizării asupra creşterii competitivităţii ţărilor Europei Centrale şi de Est 05.11.2009
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
DH Bancasigurarea în contextul perfecţionării mecanismelor de prestare a serviciilor financiare 01.10.2009
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Puterea economică şi specificul ei în condiţiile transformărilor sistemice 17.12.2009
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
DH Strategia de dezvoltare a turismului internaţional în contextul proceselor de globalizare 01.10.2009
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Tendinţe de dezvoltare şi creştere economică în sectorul agrar 05.11.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Strategii promoţionale ale relaţiilor economice internaţionale 01.10.2009
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Influenţa mecanismului financiar asupra proceselor de gestiune a stabilităţii financiare a întreprinderilor industriale din Republica Moldova 05.11.2009
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
DH Eficienţa economică a producţiei agricole în condiţiile economiei concurenţiale (în baza materialelor unităţilor agricole ale Republicii Moldova) 17.12.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)