Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamentele pedagogice ale dezvoltării teoriei şi metodologiei curriculumului


Autor: Mihăescu Mirela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Sorin Cristea
doctor, profesor universitar
Consultant ştiinţific: Ludmila Papuc
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: DH 30-13.00.01-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 aprilie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

educaţie, curriculum, paradigma curriculumului, metodologia curriculumului, teoria educaţiei, filosofia educaţiei, democraţia şi educaţia, idealul educaţional, scopul educaţiei, progresivismul, reconstrucţionism, conţinutul educaţiei, metodele de învăţare, funcţiile educaţiei, forme de învăţare, modele educaţional

Adnotare

Tema: Fundamentele pedagogice ale dezvoltării teoriei şi metodologiei curriculumului. Contribuţia lui John Dewey Structura tezei: Introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie care se constituie din 162 surse, 21 anexe, 160 de pagini al textului de bază. Rezultatele se regăsesc în 8 articole publicate în reviste ştiinţifice.

Scopul cercetării constă în identificarea şi analiza valorilor ştiinţifice ale lui John Dewey din perspectiva evoluţiei teoriei şi metodologiei curriculumului.

Obiectivele cercetării: analiza retrospectivă a cercetărilor şi studiilor referitoare la opera ştiinţifică a lui John Dewey; identificarea criteriilor şi instrumentarului de selecţie şi analiză a operei ştiinţifice a lui John Dewey; evidenţierea sistemului de valori ştiinţifice în opera lui John Dewey din perspectiva semnificaţiei acestora în construirea unei noi paradigme curriculare; argumentarea conceptelor definite şi utilizate de John Dewey la nivelul unor modele epistemologice deschise; fundamentarea semnificaţiei valorilor ştiinţifice ale lui John Dewey cu privire la dezvoltarea teoriei şi metodologiei curriculumului; argumentarea mecanismelor de aplicare a ideilor inovatoare şi a celor cu potenţial nevalorificat ale lui John Dewey în practica proiectării şi implementării curriculumul în etapa actuală.

Noutatea ştiinţifică a cercetării constă în fundamentarea valorilor ştiinţifice ale lui John Dewey, identificarea şi interpretarea conceptelor care au anticipat paradigma curriculumului postmodern, stabilirea interconexiunii dintre paradigmă şi teoria curriculară.

Valoarea ştiinţifică a cercetării constă în: fundamentarea ştiinţifică a metodelor de analiză a valorilor ştiinţifice produse de J. Dewey; analiza de pe poziţii postmoderniste a abordărilor, ideilor, conceptelor care au anticipat apariţia paradigmei curriculumului ; argumentarea strategiilor de aplicare a ideilor lui John Dewey în teoria şi practica educaţională actuală.

Valoarea practică a cercetării constă în posibilitatea aplicării rezultatelor ştiinţifice obţinute în dezvoltarea paradigmei curriculumului în plan teoretic, metodologic şi praxiologic.

Cuprins


1. PERSONALITATEA ŞI OPERA ŞTIINŢIFICĂ A LUI JOHN DEWEY DIN PERSPECTIVĂ ISTORICĂ
 • 1.1. Starea actuală a cercetării operei ştiinţifice a lui John Dewey
 • 1.2. Personalitatea ştiinţifică a lui John Dewey
 • 1.3. Criterii metodologice de selecţie şi analiză a operei ştiinţifice a lui John Dewey
 • Concluzii

2. DIMENSIUNI ŞI ORIENTĂRI ŞTIINŢIFICE ALE LUI JOHN DEWEY
 • 2.1. Filosofia lui John Dewey
 • 2.2. Psihologia lui John Dewey
 • 2.3. Ştiinţele social-politice şi perspectiva antropologică
 • 2.4. Deschideri spre paradigma postmodernă
 • Concluzii

3. JOHN DEWEY: DEZVOLTAREA TEORIEI GENERALE A EDUCAŢIEI DIN PERSPECTIVA UNEI SOCIETĂŢI DEMOCRATICE
 • 3.1. O teorie a educaţiei bazată pe acţiune eficientă
 • 3.2. Concepte pedagogice privind construirea unei teorii generale a educaţiei
 • 3.3. Educaţia din perspectiva paradigmei curriculare…
 • 3.4. Conceptul de educaţie ca fundament al teoriei şi metodologiei curriculumului
 • 3.5. Finalităţile educaţiei
 • Concluzii

4. JOHN DEWEY: FUNDAMENTAREA TEORIEI CURRICULUMULUI DIN PERSPECTIVA VALORIFICĂRII EXPERIENŢELOR ELEVILOR
 • 4.1. Premise ale teoriei şi metodologiei curriculumului
 • 4.2. Experienţa ca sursă a curriculumului
 • 4.3. Principiile experienţei ca fundamente normative ale dezvoltării curriculumului
 • 4.4. Modele educative în spiritul teoriei şi metodologiei curriculumului
 • Concluzii