Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evoluţii ale paradigmei curriculumului în societatea postmodernă


Autor: Soare Emanuel
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Sorin Cristea
doctor, profesor universitar
Consultant ştiinţific: Ludmila Papuc
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: DH 30-13.00.01-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 aprilie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Cuvinte Cheie

curriculum, paradigma curriculumului, currere, modernitate, postmodernitate, proiectare curriculară, cercetare istorică şi hermeneutică, obiective, metodologie didactică, conţinuturi, evaluare, elev, profesor, context formal, nonformal, informal

Adnotare

Cercetarea este expusă pe 169 pagini de text de bază şi cuprinde introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, adnotare în limbile română, rusă, engleză, termenii-cheie, glosar de termeni, bibliografie (208 surse). Conţinutul de bază al tezei este prezentat în 15 lucrări ştiinţifice. În textul tezei sunt inserate 1 tabel şi 6 figuri.

Scopul cercetăriiîl reprezintă analiza şi poziţionarea epistemică a evoluţiei paradigmei curriculumului în societatea postmodernă

Obiectivele cercetării: analiza retrospectivă a studiilor privind evoluţia paradigmei curriculumului; analiza şi sistematizarea caracteristicilor modelului socio-cultural al societăţii postmoderne şi a determinărilor acestuia asupra curriculumului; realizarea unui model epistemic de clasificare a modernităţii şi postmodernităţii curriculumului; identificarea şi analiza modelelor curriculare fundamentale ale postmodernităţii dezvoltate de autori reprezentativi.

Noutatea ştiinţifică a cercetării este obiectivată de: fundamentarea socioculturală a postmodernismului şi a reflecţiei acestuia asupra paradigmei curriculumului; fundamentarea importanţei şi valorii epistemologice a conceptelor şi modelelor lansate de către reprezentanţii postmodernismului drept premisa şi fundamentul pentru paradigma postmodernă a curriculumului;

Valoarea teoretică a cercetării constă în argumentarea viziunilor fondatorilor teoriei curriculare şi rolului acestora în constituirea paradigmei curriculumului în societatea postmodernă. Realizarea unui model epistemic de clasificare a modernităţii şi postmodernităţii paradigmei curriculumului.

Valoarea aplicativă a cercetării rezultă din obiectivele cercetării angajate în plan teoretic şi metodologic. Considerăm că reperele şi constructele teoretice şi metodologice pot oferi sugestii importante pentru rezolvarea unor probleme critice pentru învăţământul actual, naţional: fundamentarea curriculumului local şi deschiderea spre resursele nonformale şi informale; flexibilizarea structurilor sistemului de învăţământ, a programelor şi a manualelor elaborate în spiritul paradigmei curriculumului; rezolvarea raporturilor între cultura generală şi de specialitate; elaborarea unor linii unitare de politică a educaţiei pe termen mediu şi lung.

Cuprins


1. POSTMODERNITATEA CA MODEL SOCIOCULTURAL CU IMPLICAŢII ASUPRA CURRICULUMULUI
 • 1.1. Analiza studiilor şi cercetărilor asupra paradigmei curriculumului
 • 1.2. Istoria - calea de cunoaştere a postmodernităţii
 • 1.3. Perspective postmoderne asupra curriculumului
 • 1.4. Definirea conceptului de curriculum, caracteristici şi evoluţii
 • 1.5. Clasificări în postmodernitate şi implicaţii la nivelul curriculumului
 • Concluzii

2. ÎNCEPUTURILE PARADIGMEI CURRICULUMULUI
 • 2.1. Condiţiile modernităţii şi implicaţiile la nivelul curriculumului
 • 2.2. Constituirea paradigmei curriculumului
 • 2.3. Paradigma curriculumului – modelul fundamental al postmodernităţii
 • 2.4. Dimensiuni epistemice şi axiomatice ale paradigmei curriculumului
 • Concluzii

3. EVOLUŢII ALE PARADIGMEI CURRICULUMULUI
 • 3.1. Repere conceptuale ale evoluţiei paradigmei postmodernităţii
 • 3.2. Contextul teoretic al evoluţiilor paradigmei curriculumului
 • 3.3. Direcţii de evoluţie a paradigmei curriculumului
 • 3.4. Modele curriculare postmoderne .
 • Concluzii