Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Fundamente psihopedagogice ale educaţiei de gen a preadolescentului în cadrul familiei


Autor: Mutu Tatiana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Larisa Cuzneţov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: DH 30-13.00.01-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Cuvinte Cheie

gen, educaţie de gen, cultură de gen, valori de gen, comportament de gen, familie, educaţie familială, modele de gen, competenţe parentale, curriculumul educaţiei de gen

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 206 numiri, 17 anexe, 151 de pagini de text de bază, 25 figuri, 13 tabele. Rezultatele obţinute au fost publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu se referă la Pedagogia generală şi abordează problema elaborării fundamentelor psihopedagogice ale educaţiei de gen a preadolescentului în cadrul familiei din perspectiva democratizării societăţii contemporane.

Scopul cercetării constă în elaborarea fundamentelor psihopedagogice ale educaţiei de gen a preadolescentului în cadrul familiei şi experimentarea modelului pedagogic de formare a competenţelor parentale privind educaţia de gen a preadolescentului în cadrul familiei.

Obiectivele cercetării: analiza evoluţiei conceptului educaţiei de gen şi stabilirea conţinutului, condiţiilor şi factorilor educaţiei de gen în cadrul familiei; stabilirea particularităţilor dezvoltării personalităţii preadolescentului din perspectiva educaţiei de gen în cadrul educaţiei familiale; determinarea impactului rolurilor, modelelor şi competenţelor parentale de gen în procesul constituirii culturii de gen a preadolescentului; elaborarea şi experimentarea strategiilor educaţiei de gen pentru familie şi şcoală; elaborarea şi experimentarea modelului pedagogic de formare a competenţelor parentale privind educaţia de gen a preadolescentului în cadrul familiei.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute, este obiectivată de: reconsiderarea istorică, sociopedagogică şi psihologică a educaţiei de gen; elucidarea istoricului gîndirii pedagogice şi stabilirea în plan educaţional şi social a evoluţiei educaţiei de gen în concordanţă cu stilurile educaţiei familiale; structurarea dimensiunilor şi componentelor culturii de gen; elaborarea curriculumului educaţiei de gen pentru părinţi; fundamentarea teoretică şi praxiologică a educaţiei de gen a preadolescentului în cadrul familiei. S-a elaborat dimensiunea teoretică şi tehnologică a formării continue a cadrelor didactice din perspectiva educaţiei de gen, sintetizată în сurriculumul educaţiei de gen pentru cadrele didactice.

Semnificaţia teoretică a cercetării reflectă: istoricul apariţiei şi evoluţia conceptuală a educaţiei de gen, condiţiile pedagogice şi factorii psihosociali ai educaţiei de gen, particularităţile psihologice ale preadolescentului, aspectele educaţiei de gen a preadolescentului în mediul familial, conţinutul educaţiei de gen în contextul culturii de gen, impactul educativ al rolurilor, modelelor şi competenţelor parentale privind educaţia de gen realizată în cadrul familiei.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în elaborarea şi experimentarea fundamentelor psihopedagogice ale educaţiei de gen a preadolescentului în cadrul familiei, care includ: principiilor şi condiţiilor educaţiei de gen a acestuia, educaţia părinţilor în bază Modelului pedagogic de formare a competenţelor parentale privind educaţia de gen a preadolescentului în cadrul familiei. În contextul dat a fost aplicat Curriculumului educaţiei de gen pentru părinţi prin experimentarea Strategiei formării părinţilor cu privire la realizarea educaţiei de gen în cadrul familiei şi Tehnologiei educaţiei de gen a preadolescentului în cadrul familiei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Evaluarea demersului investigativ-experimental al educaţiei de gen a preadolescentului în cadrul familiei a permis elaborarea modelului de gen axat pe parteneriat şi complementaritate de gen, elaborarea Profilului personalităţii părintelui competent în educaţia de gen, care servesc drept model în perfecţionarea/autoperfecţionarea ulterioară a personalităţii acestuia din perspectiva de gen.

Cuprins


1. EPISTEMOLOGIA ŞI EVOLUŢIA EDUCAŢIEI DE GEN
 • 1.1. Istoricul apariţiei şi evoluţia conceptuală a educaţiei de gen
 • 1.2. Conţinutul şi valorile educaţiei de gen în contextul culturii de gen
 • 1.3. Condiţii pedagogice şi factori psihosociali ai educaţiei de gen
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. EDUCAŢIA DE GEN A PREADOLESCENTULUI ÎN CADRUL FAMILIEI CA DEMERS PSIHOPEDAGOGIC
 • 2.1. Particularităţile psihologice ale preadolescentului în contextul educaţiei familiale
 • 2.2. Specificul educaţiei de gen a preadolescentului în mediul familial
 • 2.3. Principiile educaţiei de gen a preadolescentului
 • 2.4. Educaţia părinţilor şi formarea continuă a cadrelor didactice în contextul educaţiei de gen
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ASPECTE PRAXIOLOGICE PRIVIND FORMAREA COMPETENŢELOR PARENTALE DIN PERSPECTIVA EDUCAŢIEI DE GEN A PREADOLESCENTULUI ÎN CADRUL FAMILIEI
 • 3.1. Impactul educativ al rolurilor, modelelor şi competenţelor parentale privind educaţia de gen în cadrul familiei
 • 3.2. Strategii de optimizare a educaţiei de gen a preadolescentului în cadrul familiei
 • 3.3. Evaluarea demersului investigativ-experimental al educaţiei de gen a preadolescentului în cadrul familiei
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3