Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea competentei de receptare a textelor literare de catre copiii de vârsta prescolara mare


Autor: Baraliuc Nadejda
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Stela Cemortan
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
CSS: DH 38-13.00.01-27.03.08
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 noiembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Competenta de receptare artistica/literar-aristica, emotii artistice, gândire imaginativa, joc-dramatizare, imagine artistica, imaginatie artistica, limbaj poetic, receptare/receptivitate literar-artistica, sensibilitate receptiva

Adnotare

Teza este structurata în introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandari, bibliografie (192 surse) şi 8 anexe. Teza are 170 pag. text de baza, 18 figuri, 16 tabele. Rezultatele cercetarii sunt reflectate în 10 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studiu îl constituie educatiei literar-artistice a prescolarilor. Cercetarea este consacrata formarii competentei de receptare/receptare literar-artistica la preşcolarii de 6-7 ani în cadrul jocului-dramatizare, acest scop fiind urmarit prin realizarea unor obiective, precum: stabilirea istoricului problemei, determinarea caracteristicilor receptarii literar-artistice, ale competenţei literar-artistice a preşcolarilor si ale jocului-dramatuzare; studiul experientelor de formare/dezvoltare a CRA a subiecţilor; modelizarea teoretica a formarii CRA în cadrul JD şi desfaşurarea experimentala a acestei activitaţi; elaborarea concluziilor şi recomandarilor.

Noutatea si originalitatea stiintifica a cercetarii consta în fundamentarea/elaborarea principiilor receptarii artistice/de formare-dezvoltare a receptivitatii, criteriilor de selectare/structurare a continuturilor pentru formarea CRA; specificului jocului-dramatizare operei de arta si receptarii acesteia de catre copiii de 6-7 ani.

Semnificatia teoretica consta în stabilirea caracteristicilor definitorii ale receptarii literar-artistice si ale competenţei literar-artistice a preşcolarilor de 6-7 ani din R.Moldova. S-a constatat, ca la vârsta de 6-7 ani formarea CRA este esenţial determinata de antrenarea copiilor în jocul-dramatizare, care reprezinta activitatea specifica a vârstei – cea ludica, aceasta satisfacându-le nevoia de lectura prin audiere şi interpretare scenica.

Studiul experienţial, modelizarea teoretica a formarii CRA şi experimentul de formare au condus la stabilirea nivelurilor posibile de formare/dezvoltare a CRA la copiii de 6-7 ani. Valoarea aplicativa a cercetarii este data de inventarierea caracteristicilor competenţei de receptare literar-artistica a copiilor de 6-7 ani; sistematizarea condiţiilor pedagogice de formare la preşcolarii de 6-7 ani a CRA în cadrul jocului-dramatizare; posibilitatea aplicarii, în calitate de repere şi criterii metodologice de evaluare şcolara, a nivelurilor de formare a competenei de receptare literar-artistica a preşcolarilor de 6-7 ani etc.

Implementarea rezultatelor stiintifice s-a facut în instituţiile preşcolare angajate în experiment, concomitent cu desfaşurarea acestuia, precum şi prin publicaţii şi comunicari ştiinţifice.

Cuprins


1. COORDONATA ISTORICA A RECEPTARII ARTISTICE
 • 1.1. Evoluţia istorica a conceptelor de receptare artistica în estetica
 • 1.2. Evoluţia istorica a conceptului de receptare în psihologie
 • 1.3. Evoluţia istorica a conceptelor de receptare artistica în pedagogie
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. REPERE CONCEPTUALE PENTRU FORMAREA LA PRESCOLARI A COMPETENTEI DE RECEPTARE LITERAR-ARTISTICA ÎN CADRUL JOCULUI-DRAMATIZARE
 • 2.1. Dimensiunea estetica a competentei de receptare artistica/literar-artistica
 • 2.2. Dimensiunea psihologica a competenţei de receptare artistica/literar-artistica
 • 2.3. Dimensiunea pedagogica a receptarii literar-artistice
 • 2.4. Jocul-dramatizare şi dezvoltarea receptivitatii literare la copiii de 6-7 ani
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. FORMAREA LA PRESCOLARII DE 6-7 ANI A COMPETENTEI DE RECEPTARE LITERAR-ARTISTICA ÎN CADRUL JOCULUI-DRAMATIZARE
 • 3.1. Valori preexperimentale ale receptarii literare a prescolarilor
 • 3.2. Modelul pedagogic de formare la prescolari a receptivitatii literar-artistice prin jocul dramatizare
 • 3.3. Desfaşurarea experimentului de formare
 • 3.4. Valori ale CRLA a preşcolarilor, stabilite în cadrul experimentului de formare prin observari
 • 3.5. Valori ale CRLA a prescolarilor, confirmate de experimentul de control
 • 3.6. Concluzii la Capitolul 3