Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / martie /

Valorificarea noului program în ştiinţe din perspectiva de gen în Israel


Autor: Nissel Orly
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Valentina Bodrug-Lungu
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 martie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document2.51 Mb / în română
Adobe PDF document1.39 Mb / în engleză

Teza

CZU 37.0:305(569.4)(043.3)

Adobe PDF document 5.20 Mb / în engleză
200 pagini


Cuvinte Cheie

dimensiunea de gen, diferenţa între fete şi băieţi, sensibilitatea de gen, abordarea integratoare de gen; ghidarea în carieră sensibilă la gen; motivarea/încurajarea fetelor, clasa de excelenţă (de rezervă) ştiinţifică şi tehnologică, diplomă de promovare şi calificare ştiinţifico-tehnologică, noul program în ştiinţe şi tehnologii în Israel, şcoală „prietenoasă la gen”

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 213 de surse, 10 anexe, 141 pagini de text de bază, 39 figuri, 9 tabele. Rezultatele au fost reflectate în 9 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Teoria generală a educaţiei

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică şi praxiologică a metodologiei de valorificare a noului program în ştiinţe din perspectiva de gen în instituţiile de învăţămînt din Israel.

Obiectivele cercetării: analiza evoluţiei programelor de studii în ştiinţe din Israel în contextul dimensiunii de gen; stabilirea conexiunilor dintre programul de studii în ştiinţe, dimensiunea de gen şi performanţele elevilor; determinarea valenţelor formative a noului program de studii în ştiinţe în vederea valorificării dimensiunii de gen; elaborarea metodologiei de valorificare a noului program de studii în ştiinţe axate pe dimensiunea de gen; validarea experimentală a metodologiei de valorificare a noului program de studii în ştiinţe în vederea realizării dimensiunii de gen.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării este asigurată prin: determinarea tendinţelor în dezvoltarea curriculumului şcolar în plan istoric şi de gen; identificarea factorilor şi condiţiilor de valorificare a noului program de studii în ştiinţe din perspectiva de gen; stabilirea potenţialului şi a valenţelor formative a noului program de studii în ştiinţe, în vederea realizării dimensiunii de gen în cadrul procesual; elaborarea Metodologiei de valorificare a noului program de studii în ştiinţe din perspectiva de gen axate pe Abordarea constructivistă de învăţare, Modelul instructiv de încurajare a elevelor în ştiinţe şi tehnologii, Profilul învăţătorului de excelenţă sensibil la gen, Modelul instructiv pentru părinţi.

Problema ştiinţifică soluţionată în cercetare rezidă în fundamentarea teoretică şi praxiologică a metodologiei valorificării noului program de studii în ştiinţe şi tehnologii din perspectiva de gen asigurînd diminuarea stereotipurilor şi prejudecăţilor de gen cu referire a disciplinele respective, dar şi eficientizarea performanţelor elevilor. Valoarea teoretică a cercetării: dezvoltarea teoriei curriculumului educaţional prin introducerea dimensiunii de gen în unităţile/disciplinele în ştiinţe prin integrare, fuzionare şi completare a componentelor structurale ale domeniilor respective; conceptualizarea dimensiunii de gen cu referire la valorificarea noului program de studii în ştiinţe şi tehnologii; modelarea teoretică şi praxiologică a metodologiei de valorificare a noului program de studii în ştiinţe şi tehnologii din perspectiva de gen; dezvoltarea conceptului de ghidare în carieră a fetelor şi băieţilor în cadrul studierii disciplinelor reale /în ştiinţe şi tehnologii prin descoperirea abilităţilor proprii pentru profesiile legate de ştiinţe şi tehnologii.

Valoarea practică a cercetării: Metodologia de valorificare a noului program de studii în ştiinţe din perspectiva de gen reprezintă un demers validat prin experiment, fiind util pentru eficientizarea activităţilor instructiv-educative din instituţiile de învăţămînt, a relaţiei profesor-elev-familie. Rezultatele cercetării sînt adresate şi pot fi de real folos cadrelor didactice, supraveghetorilor, formatorilor, părinţilor şi altor persoane interesate de domeniu.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a efectuat în două şcoli în clase de excelenţă (de rezervă), din Ierusalem, în care cercetătoarea activează în calitate de cadru didactic şi ca formator şi au fost prezentate instructorilor şi managerilor în ştiinţă, prin comunicări la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, publicaţii ştiinţifice etc.

Cuprins


1. THEORETICAL REFERENCES OF EVOLUTION OF THE PROGRAM ON SCIENCES
 • 1.1. Development of sciences' program in Israel – changes in purposes, contents and teaching methods
 • 1. 2. Approaches reffering to the sciences' program through gender prism
 • 1. 3. A comparative analysis of the study programs in science in Israel, United Kingdom, Finland, and Republic of Moldova
 • 1.4. Conclusions of first chapter

2. THEORETICAL AND PRAXIOLOGICAL APPROCH OF THE "NEW STUDY PROGRAM IN SCIENCES" FROM A GENDER PERSPECTIVE
 • 2.1 Description of the “New program in sciences”
 • 2.2. Theoretical approach to learning- Constructivism, Bloom's Taxonomy
 • 2.3. Gender based approach
 • 2.4. Methodology of implementation of "New program in sciences" from gender perspective
 • 2.5. Conclusions of the second chapter

3. EXPERIMENTAL APPROACH TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF BOYS AND GIRLS BASED ON THE NEW PROGRAM IN SCIENCES
 • 3.1. Rational and characterization of the scientific research
 • 3.2. Scientific results implementation
 • 3.3. Conclusions of the third chapter

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS