Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iulie /

Pregătirea antrenorilor-manageri pentru activitatea de cercetare managerială


Autor: Volcu Gheorghe
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Liliana Budevici-Puiu
doctor, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 iulie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.16 Mb / în română

Teza

CZU 378.126+796.015.4+65.012.4

Adobe PDF document 6.38 Mb / în română
171 pagini


Cuvinte Cheie

cercetare, cercetare managerială, strategii didactice, formare a competențelor, pregătire pentru cercetare științifică

Adnotare

Domeniul de studiu - pedagogie.

Scopul cercetării constă în argumentarea științifică a formării competenţelor de cercetare managerială a viitorilor antrenori şi eficientizarea pregătirii acestora în procesul educațional.

Obiectivele cercetării: 1. Fundamentarea teoretică şi practică a problemei privind pregătirea științifică și profesional - pedagogică a antrenorilor-manageri. 2. Dezvăluirea rolului pregătirii științifice și profesional-pedagogice a viitorilor antrenori - manageri în contextul conţinuturilor manageriale şi de cercetare științifică. 3. Fundamentarea metodologică a necesității pregătirii pentru activitatea de cercetare managerială a antrenorilor-manageri. 4. Elaborarea demersului experimental al structurii şi conţinutului formării competenţelor de cercetare managerială şi al profilului managerial al antrenorilor în cadrul cursului „Cercetarea managerială în educația fizică și sport”. 5. Argumentarea experimentală a eficienţei cursului „Cercetarea managerială în educația fizică și sport” şi valorificarea acestuia în structura şi conţinutul metodologiei de formare a competenţelor specifice de cercetare managerială a antrenorilor (ciclul II).

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în elaborarea și argumentarea metodologiei de formare și aplicare a competențelor de cercetare managerială a viitorilor antrenori-manageri în cadrul cursului ,,Cercetarea managerială în educație fizică și sport” . S-a stabilit eficiența noului curs, s-a elaborat profilul managerial al viitorului antrenor-manager, a fost elaborat şi aprobat cadrul normativ intern cu privire la înfiinţarea şi implementarea incubatorului inovaţional şi educaţional studenţesc ,,Club al cunoştinţelor şi ideilor” la nivel universitar.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniu constă în abordarea interpretativă a competențelor de cercetare managerială a viitorilor antrenori-manageri prin dobândirea de aptitudini individuale și de dezvoltare a abilităților și cunoștințelor de specialitate acumulate în cadrul cursului „Cercetarea managerială în educația fizică și sport”, fapt care a contribuit la eficientizarea procesului respectiv și a racordării acestuia la cerințele europene în domeniu.

Importanța teoretică a cercetării este determinarea noțiunii de pregătire a antrenorilormanageri, elaborarea metodologiei de dezvoltare/formare a competențelor de cercetare managerială,stabilirea funcțiilor manageriale în contextul educației fizice și sportului; configurarea Profilului managerial al antrenorului-manager.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în posibilitatea utilizării programei experimentale și a metodologiei centrate pe dezvoltarea competențelor de cercetare managerială a antrenorilormanageri şi aplicarea acestora în practică. Rezultatele obținute vin să completeze datele teoretice și practice din domeniul activității de cercetare, în vederea formării unui specialist în domeniu creativ, inovator, deschis spre o dezvoltare profesională continuă.

Implementarea rezultatelor: Rezultatele cercetării au fost implementate în cadrul procesului instructiv al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport în procesul pregătirii specialiştilor de calificare înaltă în domeniul educaţiei fizice şi sportului.

Cuprins


INTRODUCERE

1. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE ALE PREGĂTIRII PENTRUCERCETARE A ANTRENORILOR-MANAGERI

 • 1.1. Contextul pregătirii viitorilor specialiști de educaţie fizică pentru activitatea de cercetare
 • 1.2. Activitatea de cercetare ştiinţifică managerială-componentă principală a instituţiei de profil
 • 1.3. Metodologizarea managerială
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. DIMENSIUNEA MANAGERIALĂ A ACTIVITĂȚII DE CERCETARE -DEZVOLTARE - INOVARE ÎN DOMENIUL CULTURII FIZICE

 • 2.1. Metodele și organizarea cercetării
 • 2.2. Rolul cercetării ştiinţifice manageriale în pregătirea profesională a specialiştilor din domeniu
 • 2.3. Valoarea cunoștințelor în activitatea de cercetare științifică managerială
 • 2.4. Necesitatea pregătirii antrenorilor-manageri pentru activitatea de cercetare managerială
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA METODOLOGICĂ A CURRICULUMULUI DE PREGĂTIRE A ANTRENORILOR - PENTRU ACTIVITATEA DE CERCETARE MANAGERIALĂ

 • 3.1. Elaborarea Regulamentului Incubatorului inovațional și educațional studențesc
 • 3.2. Elaborarea curriculumului ,,Cercetarea managerială în educație fizică și sport”
 • 3.3. Practica managerială în pregătirea științifică a studenţilor pentru cercetarea managerială
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI