Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul mediului educațional asupra evoluției lingvistice a copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar obișnuite și logopedice


Autor: BOUTBOUL Michal
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Valentina Botnari
doctor, conferenţiar universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 aprilie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.75 Mb / în engleză
Adobe PDF document0.72 Mb / în română

Teza

CZU 373.2.015(043.2)

Adobe PDF document 5.71 Mb / în engleză
275 pagini


Cuvinte Cheie

Mediul educațional, mediul educațional firesc, copii de vârstă preșcolară, instituție de învățământ preșcolar obișnuită, instituție de învățământ preșcolar logopedică, dezvoltare lingvistică, copii cu deficiențe de limbaj, literația, predarea mediată, medierea pentru intenție și reciprocitate, constructivism, medierea formării

Adnotare

Structura tezei: Teza este structurată în adnotare, abrevieri, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 211 titluri, 22 anexe, 150 pagini text de bază, 3 tabele, 26 figuri.

Publicațiile la tema tezei: Esența tezei a fost reflectată în 9 lucrări științifice, dintre care 3 sunt în co lecțiile de conferințe științifice internaționale, 2 în reviste științifice de categoria C, 4 în colecții științifice și reviste din Republica Moldova și Israel.

Domeniul de studiu: educația preșcolară cu axare pe impactul mediului educațional asupra cultivării literației copiilor cu deficiențe de limbaj și obișnuiți în vederea dezvoltării acestora învățării citirii și a scrisului Scopul cercetării este orientat spre fundamentarea teoretică și aprobarea experimentală a impactului educațional al diferitelor instituții educaționale asupra evoluției lingvistice a copiilor preșcolari cu deficiențe de limbă.

Obiectivele cercetării: 1. Identificarea potențialului mediului educațional formal, nonformal și informal în dezvoltarea lingvistică a personalității în devenire.
2. Caracterizarea particularităților evoluției lingvistice a copiilor preșcolari. 3. Diagnosticarea nivelului dezvoltării lingvistice a copiilor preșcolari instituționalizați în grădinițe de copii obișnuite și logopedice.
4. Constatarea experiențelor educaționale existențiale de asigurare a progresului lingvistic a copiilor cu deficiențe de limbaj în contextul mediilor educaționale firești și speciale.
5. Elaborarea și validarea experimentală a Modelului pedagogic de valorificare a mediului educațional fi resc în facilitarea evoluției lingvistice a preșcolarilor cu deficiențe de limbaj.
6. Interpretarea rezultatelor experimentale, deducerea concluziilor și elaborarea recomandărilor practice.

Noutatea și originalitatea științifică constă în fundamentarea demersurilor conceptuale deduse din analiza abordărilor semnificației mediului educațional pentru evoluția personalității la stadiile timpurii de formare, implicit ascensiunea lingvistică; identificarea specificului valorizării principiilor educației constructiviste în dezvoltarea lingvistică a copiilor cu deficiență de limbaj în contextul grupului social de semeni cu dezvoltare lingvistică conformă vârstei. Problema științifică importantă soluționată în teză constă în identificarea mediului educațional optim care poate facilita progresul dezvoltării lingvistice a copiilor preșcolari cu deficiențe de limbaj.

Semnificația teoretică a lucrării a cercetării rezidă în:

Valoarea aplicativă a lucrării:

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice ale prezentei cercetări au fost aplicate: în activitatea instituțiilor preșcolare experimentale în perioada anilor 2012-2015, în procesul activităților didacticoeducative desfășurate de autorul studiului, în cadrul programelor și workshopurilor de formare continuă a cadrelor didactice din grădinițele obișnuite și logopedice în cadrul Centrului de Leadership Uman din Israel în perioada 2014-2015.

Cuprins


1. THE POTENTIAL OF THE LANGUAGE ENVIRONMENT FOR FACILITATING THE LINGUISTIC DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN WITH LANGUAGE IMPAIRMENTS
 • 1.1. Conceptual delimitations concerning learning environmental essence
 • 1.2. Language evolution particularities of preschool age children
 • 1.3. Methodical aspects of language development of preschool children
 • Conclusions to Chapter I

2. EXPERIMENTAL RESEARCH OF LINGUISTIC DEVELOPMENT OF CHILDREN FROM DIFFERENT EDUCATIONAL ENVIRONMENTS
 • 2.1. Finding of the initial level of children language development from the experimental and control groups
 • 2.2. Pedagogical existential experience focused on valorization of the educational environment in preschool language education
 • Conclusions to Chapter II

3. THE VALORISATION OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE LINGUISTIC DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH AND WITHOUT LANGUAGE IMPAIRMENT
 • 3.1. Foundation and elaboration of the Pedagogical model of valorisation of the natural educational environment in facilitating the linguistic evolution of preschool children with language imparment
 • 3.2. The implementation of the experimental program designed to assure the linguistic progress within children with linguistic imparments in the framework of the natural educational environment
 • 3.3. Validation of the Pedagogical model of valorisation of the natural educational environment in facilitating the linguistic evolution of preschool children with language imparments implicit Intervention program
 • Conclusions to Chapter III

THE GENERAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS