Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Metodologia evaluării calităţii învăţămîntului în instituţiile preuniversitare


Autor: Crudu Valentin
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Dumitru Patraşcu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: DH 30-13.00.01-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 decembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Cuvinte Cheie

evaluare, metodologie, calitate, calitatea învăţămîntului, instituţie preuniversitară, sistemul calităţii, managementul calităţii, standard, autoevaluare, metodologie, metodologia evaluării calităţii

Adnotare

Teza constă din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 205 numiri, 139 pagini text de bază, 21 anexe, 6 figuri, 21 tabele. Rezultatele cercetării sunt publicate în 17 lucrări ştiinţifice.

Domeniul cercetării îl constituie evaluarea calităţii învăţămîntului în instituţiile preuniversitare din perspectivă pedagogică.

Scopul şi obiectivele cercetării. Scopul constă în fundamentarea metodologiei evaluării calităţii învăţămîntului în instituţiile preuniversitare.

Obiectivele cercetării includ analiza teoriei şi practicii evaluării calităţii învăţămîntului preuniversitar; stabilirea bazelor pedagogice ale evaluării calităţii învăţămîntului la nivel instituţional; proiectarea sistemului calităţii în învăţămîntul preuniversitar multinivelar şi de nivel instituţional; fundamentarea şi elaborarea metodologiei evaluării calităţii învăţămîntului în instituţiile preuniversitare; elaborarea şi asigurarea instrumental-tehnologică a evaluării calităţii învăţămîntului în instituţiile preuniversitare; implementarea şi validarea componentei metodologice a formării qualitologice a evaluatorilor calităţii învăţămîntului.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este determinată de conceptualizarea reperelor teoretico-metodologice pentru elaborarea/proiectarea a sistemului calităţii învăţămîntului instituţiei preuniversitare; elaborarea Metodologiei evaluării calităţii învăţămîntului în instituţiile preuniversitare, care contribuie la sporirea eficienţei evaluării calităţii învăţămîntului din perspectiva standardelor educaţionale; fundamentarea şi elaborarea componentei metodologice a formării qualitologice a evaluatorilor calităţii învăţămîntului la nivelul personalului administrativ şi pedagogic din învăţămîntul preuniversitar.

Problema ştiinţifică soluţionată în cercetare:Determinarea metodologiei evaluării calităţii învăţămîntului în instituţiile preuniversitare şi contribuţia tehnologică la modernizarea managementului evaluării calităţii învăţămîntului.

Semnificaţia teoretică constă în fundamentarea teoretică a algoritmului proiectării sistemului calităţii învăţămîntului instituţiei preuniversitare; determinarea condiţiilor organizatorico-pedagogice de implementare a sistemului calităţii învăţămîntului instituţiei preuniversitare.

Valoarea aplicativă a lucrării este determinată de utilizarea procedurilor, instrumentelor, tehnologiilor şi metodologiei evaluării calităţii învăţămîntului în instituţiile preuniversitare de către evaluatori şi, în formarea profesională iniţială şi continuă a personalului administrativ şi pedagogic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost implementate la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” şi Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova. Lotul experimental a fost reprezentat de 150 subiecţi (studenţi-pedagogi ai UPS „Ion Creangă”; pedagogi din şcolile mun. Chişinău; manageri şcolari-masteranzi în cadrul AAP; pedagogi masteranzi în cadrul UPS „Ion Creangă”).

Cuprins


1. CALITATEA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ÎN VIZIUNE PEDAGOGICĂ ACTUALIZATĂ
 • 1.1. Abordări conceptuale şi terminologice privind calitatea învăţămîntului
 • 1.2. Stabilirea tendinţelor în evaluarea calităţii învăţămîntului
 • 1.3. Paradigme şi practici de învăţămînt ca factori ai calităţii învăţămîntului
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. BAZELE PEDAGOGICE ALE EVALUĂRII CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ÎN INSTITUŢIILE PREUNIVERSITARE
 • 2.1. Dimensiuni ale calităţii învăţămîntului
 • 2.2. Elaborarea sistemului calităţii învăţămîntului multinivelar şi de nivel instituţional
 • 2.3. Implementarea sistemului calităţii din perspectivă evaluativă în instituţia de învăţămînt preuniversitar
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ASIGURAREA METODOLOGICO-INSTRUMENTALĂ A EVALUĂRII CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ÎN INSTITUŢIILE PREUNIVERSITARE
 • 3.1. Specificul metodologic al evaluării calităţii învăţămîntului în instituţiile de învăţămînt
 • 3.2. Determinarea funcţionalităţii componentelor Metodologiei evaluării calităţii învăţămîntului
 • 3.3. Validarea componentei metodologice a formării qualitologice a personalului administrativ şi a celui pedagogic din învăţămîntul preuniversitar
 • 3.4. Evaluarea calităţii curriculumului local şi a curriculumului la decizia şcolii
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI