Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / august /

Condiții psihopedagogice și socioculturale în dezvoltarea angajamentului și satisfacției profesionale a profesorilor de coregrafie


Autor: Perlshtein Talia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2016
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
Guţu Zoia

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 august 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.42 Mb / în română
Adobe PDF document1.48 Mb / în engleză

Teza

CZU 37.016.046:793.3 (043.2)

Adobe PDF document 3.34 Mb / în română
199 pagini


Cuvinte Cheie

dans, educație, profesor de coregrafie, religios, instruire, angajament și satisfacție profesională, predictor, chestionar, reflecție colaborativă, program de intervenție, atelier inductiv, profesor debutant

Adnotare

Structura tezei: teza este structurată în: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (232 surse), adnotare în română, rusă și engleză, 151 pagini de text de bază, 4 tabele, 18 figuri, 12 anexe, lista abrevierilor. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 6 publicații științifice și prin participarea la două conferințe științifice internaționale.

Domeniul de studiu: Teoria generală a educației.

Scopul cercetării constă în: identificarea și valorificarea condițiilor psihopedagogice și socioculturale ale angajamentului și satisfacției profesionale a profesorilor de coregrafie.

Obiectivele cercetării: analiza abordărilor teoretice privind angajamentul și satisfacția profesională; examinarea aspectelor socioculturale și pedagogice ca predictori ai angajamentului și satisfacției profesionale a profesorilor de coregrafie; elaborarea unu instrument de cercetare pentru examinarea percepției profesorilor de coregrafie; identificarea aspectelor ce contribuie la angajamentul și satisfacția profesională a profesorilor de coregrafie; elaborarea unui model de dezvoltare a angajamentului și satisfacției profesorilor de coregrafie; validarea experimentală a modelului de dezvoltare a angajamentului și satisfacției profesionale.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării realizate rezidă în: identificarea și fundamentarea condițiilor socioculturale de dezvoltare a angajamentului și satisfacției profesionale a cadrelor didactice de coregrafie: particularitățile și caracteristicile comunității național-religioase; suportul agenților de socializare; motivația pentru alegerea profesiei; statutul profesiei pedagogice în societate; identificarea și valorificarea condițiilor pedagogice de dezvoltare a angajamentului și satisfacției profesionale a cadrelor didactice de coregrafie: instrumente pedagogice și metodologice de intervenție educațională, potențialul și statutul artei coregrafice, predictori ai angajamentului și satisfacției profesionale; elaborarea unui Model psihopedagogic și sociocultural de dezvoltare a angajamentului și satisfacției profesionale a cadrelor didactice de coregrafie structurat pe două dimensiuni interconexe – socioculturală și educațională – și constituit dintr-un ansamblu de componente cu statut și funcții specifice în cadrul educațional; elaborarea unui demers metodologic de dezvoltare a angajamentului și satisfacției profesionale, axat pe trei elemente-cheie: atelierul specific de formare, reflecția colaborativă și consilierea profesională.

Problema științifică rezidă în dinamizarea disparității contradicțiilor dintre nivelul existent al angajamentului și satisfacției profesionale a profesorilor de coregrafie și nivelul așteptat ca rezultat al implementării A.R.C.C (Atelierul specific/Reflecție colaborativă/Consiliere profesională), privind dezvoltarea angajamentului și satisfacției profesionale și depășirea dificultăților în predare a profesorilor de coregrafie.

Semnificația teoretică a cercetării: 1. Conceptualizarea dezvoltării angajamentului și satisfacției profesionale a cadrelor didactice de coregrafie: ghidarea în cariereă din triplă perspectivă: extrinsecă, instrinsecă și altruistă; promovarea universalității și unicității; valorificarea pluriaspectuală a motivației pentru profesia de cadru didactic în coregrafie: aspectul artistic și estetic, aspectul cultural și social, aspectul educațional și personal; realizarea conexiunii psihologice și educaționale dintre percepția cadrelor didactice a angajamentului și satisfacției profesionale și problemele de predare a coregrafiei în instituțiile de învățământ; indentificarea condițiilor socio-culturale și pedagogice ale angajamentului și satisfacției profesionale ale cadrelor didactice de coregrafie. 2. Modelizarea teoretică a dezvoltării angajamentului și satisfacției profesionale ale cadrelor didactice de coregrafie axată pe: valorificarea dimensiunii socio-culturale și educaționale; valorificarea clusterelor motivațional, ecologic și cognitiv; realizarea universalității și unicității fenomenului de angajament și satisfacție profesională. 3. Fundamentarea unui cadru metodologic de dezvoltare a angajamentului și satisfacției profesionale ale cadrelor didactice de coregrafie prin: punerea în aplicare a unui atelier specific de formare, prin utilizarea reflecției colaborative și a consilierii profesionale și a ghidării continue în carieră. 4. Definirea conceptului de predictori ai angajamentului și satisfacției profesionale: grupul motivațional, grupul ecologic, grupul cognitiv.

Valoarea aplicativă a cercetării: amplificarea cunoștințelor și a perspectivelor factorilor de decizie în domeniul politicilor educaționale în învățământul general-religios, ceea ce va contribui la reliefarea importanței intergrării coregrafiei ca disciplină în școli; informarea profesorilor cu privire la diverse aspecte ale dezvoltării angajamentului și satisfacției profesionale, atât în instituții educaționale, cât și ca parte a studiilor avansate organizate de către Ministerul Educației; adaptarea și ameliorarea programelor de formare pentru studenții cu profil pedagogic din instituțiile de învățământ superior în conformitate cu rezultatele cercetării estimând angajamentul și satisfacția profesională; organizarea atelierelor inductive bazate pe modelul A.R.C.C., cu participarea profesorilor debutanți dintr-o singură disciplină, cu utilizarea metodei reflecției colaborative și a consilierii de către un consilier-expert în această disciplină; efectuarea cercetărilor suplimentare întru posibilităților de aplicare a acestui model la alte discipline; efectuarea cercetărilor suplimentare axate pe compararea percepțiilor profesorilor de coregrafie secular cu ale eșantionului implicat în cercetarea curentă.

Cuprins


1. THEORETICAL APPROACHES OF PROFESSIONAL COMMITMENT AND SATISFACTION OF DANCE TEACHERS: ANALYTICAL FRAMEWORK
 • 1.1. Professional Commitment and Satisfaction as a Psycho-Pedagogical and Managerial Issue
 • 1.2. Social and Pedagogical Dimensions as Factors of Professional Commitment and Satisfaction
 • 1.3. Dimensions of the Dance Art as Factors of Professional Commitment and Satisfaction
 • 1.4. Conclusion to the First Chapter

2. METHODOLOGICAL APPROACHES FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMMITMENT AND SATISFACTION OF DANCE TEACHERS
 • 2.1. Identification of the Pedagogical and Socio-Cultural Conditions for the Development of Professional Commitment and Satisfaction of Dance Teachers
 • 2.2. Premises for the Pedagogical Model Concerning the Development of Professional Commitment and Satisfaction of Dance Teachers
 • 2.3. Conclusions to the Second Chapter

3. EXPERIMENTAL VALIDATION OF THE PSYCHO-PEDAGOGICAL AND SOCIO-CULTURAL MODEL FOR DEVELOPING PROFESSIONAL COMMITMENT AND SATISFACTION OF DANCE TEACHERS
 • 3.1. Elaboration of evaluation instruments for measuring the level of professional satisfaction and commitment of dance teachers
 • 3.2. Evaluation of the level of professional satisfaction and commitment of dance teachers: influence on the psycho-pedagogical and sociocultural model
 • 3.3. Validation of the Model Concerning the Development of Professional Commitment and Satisfaction of Dance Teachers
 • 3.4. Conclusions to the Third Chapter
GENERAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS