Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea competenței de negociere educațională a managerilor din învățământul preuniversitar


Autor: Aștifenei (Mafteuța) Rodica
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Victoria Cojocaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 noiembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.76 Mb / în română

Teza

CZU C.Z.U: 373.015 (043.3)

Adobe PDF document 2.43 Mb / în română
217 pagini


Cuvinte Cheie

negociere, negociere educațională, competență, competență de comunicare, competență de negociere, competență managerială, manager școlar, management educațional, manager negociator, cultura negocierii.

Adnotare

Domeniul de studiu: se referă la teoria generală a educației și abordarea problemei formării competenței de negociere educațională a managerilor din învățământul preuniversitar.

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretico-practică a reperelor pedagogice de formare a competenței de negociere educațională a managerilor școlari.

Obiectivele cercetării: specificarea noțională a negocierii și negocierii educaționale în contextul cercetărilor științifice actuale; stabilirea bazei teoretice a formării competenţei de negociere educațională a managerilor din învățământul preuniversitar; elaborarea Modelului pedagogic al formării competenței de negociere educațională a managerilor; validarea Metodologiei de formare a competenţei de negociere educațională a mangerilor din învățământul preuniversitar; analiza și interpretarea rezultatelor experimentale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică se constituie din abordarea și definirea conceptului de negociere educațională; elucidarea valorilor culturii negocierii în mediul educațional; elaborarea unui Model pedagogic al formării competenței de negociere educațională a managerilor și a Metodologiei formării competenţei de negociere educațională a managerilor din învăţământul preuniversitar. De asemenea, a fost confirmată valoarea acestora în practica educațională.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea teoretico - aplicativă a funcționalității Modelului pedagogic al formării competenței de negociere educațională a managerilor, în vederea racordării procesului educațional la necesitățile de modernizare, fapt care a contribuit la dezvăluirea importanței acestei competențe în eficientizarea activității instituției preuniversitare.

Semnificaţia teoretică a cercetării rezidă în: stabilirea fundamentelor epistemologice ale negocierii; definirea conceptului de negociere educațională din perspectiva psiho-pedagogică a managementului educaţional; fundamentarea teoretică a Modelului pedagogic al formării competenței de negociere educațională a managerilor și a Metodologiei de formare a competenței de negociere educațională a managerilor din învățământul preuniversitar; sistematizarea conținutului ideatic privind negocierea educațională.

Valoarea aplicativă a lucrării este reprezentată de: Identificarea sistemului de instrumente şi indicatori de diagnosticare şi evaluare a competenţei de negociere a managerilor din învățământul preuniversitar, Elaborarea curriculumului de formare a competenței de negociere educațională; Validarea experimentală a Metodologiei formării competenţei de negociere educațională a managerilor din învățământul preuniversitar.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat prin intermediul cercetărilor experimentale în cadrul UST, USM, UPS „Ion Creangă”, IȘE, Direcției Educație Criuleni și Liceului Teoretic „Nicolae Donici”, din s. Dubăsarii Vechi, r. Criuleni; prin valorificarea strategiilor de formare a competenței de negociere educațională și aplicarea Modelului pedagogic al formării competenței de negociere educațională a managerilor, inclusiv prin intermediul conferințelor științifice naționale și internaționale, a publicațiilor științifice și a activităților practice cu masteranzii programului „Managementul educațional” și „Managementul comunicării instituționale”, cu managerii și profesorii școlari.


Cuprins


INTRODUCERE

 • 1. BAZELE TEORETICE ALE NEGOCIERII EDUCAȚIONALE CA PROCES DINAMIC
 • 1.1. Delimitări conceptuale în abordarea negocierii
 • 1.3. Specificul negocierii educaționale
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CADRUL METODOLOGIC DE FORMARE A COMPETENȚEI DE NEGOCIERE EDUCAȚIONALĂ A MANAGERILOR ȘCOLARI

 • 2.1. Managerul școlar: competențe, roluri și responsabilități
 • 2.2. Monitorizarea problemelor de negociere educațională
 • 2.3. Modelul pedagogic și metodologia formării competenței de negociere educațională a managerilor
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DEMERSUL EXPERIMENTAL DE FORMARE A COMPETENȚEI DE NEGOCIERE A MANAGERILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

 • 3.1. Constatarea nivelului competenței de negociere educațională
 • 3.2.Formarea experimentală a competenței de negociere a managerilor din învățământul preuniversitar
 • 3.3.Analiza valorilor pedagogice experimentale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI