Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea atitudinilor morale la copii în cadrul familiei


Autor: Munteanu Tamara
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Vasile Panico
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 octombrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.20 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 3.99 Mb / în română
201 pagini


Cuvinte Cheie

atitudini, atitudini morale, endoatitudini, exoatitudini, eteronomie, autonomie, model tripartit (componenta cognitivă, afectivă, comportamentală), familie, atitudine parentală

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 202 de titluri, adnotare în limbile română, rusă și engleză, 153 pagini text de bază, 29 figuri, 22 tabele, 21 anexe.

Publicații la tema tezei: Rezultatele obţinute sunt publicate în 24 de lucrări ştiinţifice şi didactico-metodice.

Domeniul de cercetare: teoria generală a educației.

Scopul lucrării constă în fundamentarea teoretico -metodologică, elaborarea și validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a atitudinilor morale la copiii de vârstă școlară mică în cadrul familiei.

Obiectivele cercetării: delimitarea conceptuală a noțiunii de atitudine și atitudine morală; determinarea esenței, structurii și conținutului conceptului de atitudine morală; identificarea rolului familiei în formarea atitudinilor morale la copiii de vârstă școlară mică; elaborarea și fundamentarea Modelului pedagogic de formare a atitudinilor morale la copiii de vârstă școlară mică în cadrul familiei; validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a atitudinilor morale la copiii de vârstă școlară mică în cadrul familiei.

Noutatea şi originalitatea științifică se constituie din: analiza, precizarea și argumentarea științifică și redefinirea conceptului de atitudine morală; fundamentarea psihopedagogică și elaborarea unui model logico-structural care reflectă relația și dinamica dintre planul pedagogic (extern) și planul psihologic (intern) al procesului de formare a atitudinilor morale; elaborarea Modelului pedagogic de formare a atitudinilor morale la copiii de vârstă școlară mică în cadrul familiei; identificarea și analiza impedimentelor de formare a atitudinilor morale la copiii de vârstă școlară mică în cadrul familiei. Problema științifică soluționată: fundamentarea teoretică și aplicativă a funcționalității Modelului pedagogic de formare a atitudinilor morale la copiii de vârstă școlară mică în cadrul familiei. În baza implementării modelului, care conține reperele teoretice și praxiologice ale formării atitudinilor morale la copii, s-a reușit sporirea nivelului de formare a convingerilor și deprinderilor morale și eficientizarea atitudinilor morale la copiii grupului experimental, inclusiv s-a obținut schimbarea pozitivă a opiniilor părinților acestora, conștientizarea responsabilității și s-a observat o îmbunătățire a educației morale a copiilor de vârstă școlară mică, desfășurată în cadrul familiei.

Semnificaţia teoretică a cercetării: determinarea fundamentelor științifice privind formarea atitudinilor morale; elucidarea relației dintre planul pedagogic și planul psihologic al procesului de formare a atitudinilor morale; fundamentarea teoretică a Modelului de formare a atitudinilor morale la copiii de vârstă școlară mică în cadrul familiei.

Valoarea aplicativă a lucrării: elaborarea și valorificarea modelului și programului experimental de formare a atitudinilor morale la copiii de vârstă școlară mică. Programul formativ experimental, constituit dintr-un set de activități pentru părinți și copiii de vârstă școlară mică, contribuie la sporirea nivelului de formare a atitudinilor morale la copiii de vârstă școlară mică în cadrul familiei (componenta cognitivă, componenta afectivă și componenta comportamentală). Aceste două instrumente pedagogice pot fi folosite în educația morală a copiilor de vârstă școlară mică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin mediatizarea elaborărilor teoretice prin publicații/comunicări la conferințele științifice naționale și internaționale și validarea Modelului pedagogic de formare a atitudinilor morale la copiii de vârstă școlară mică în cadrul familiei la nivelul copiilor din două instituții de învățământ din mun. Chișinău: L.T. „George Meniuc” și L.T. „Mihail Berezovschi” și părinții acestora.

Cuprins


1. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND PROCESUL DE FORMARE A ATITUDINILOR MORALE LA COPIII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ
 • 1.1. Delimitări analitice ale conceptului de atitudine
 • 1.2. Interconexiunea atitudinilor morale raportate la educația morală
 • 1.3. Repere pedagogice și psihologice de formare a atitudinilor morale la copiii de vârstă școlară mică
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1
2. FAMILIA - FACTOR SOCIOUMAN PRIMAR ÎN FORMAREA ATITUDINILOR MORALE LA COPIII DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ
 • 2.1. Factorii formării atitudinilor morale la copiii de vârstă școlară mică
 • 2.2. Rolul familiei în formarea atitudinilor morale la copiii de vârstă școlară mică
 • 2.3. Configurarea modelului pedagogic de formare a atitudinilor morale la copiii de vârstă școlară mică
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. VALORILE EXPERIMENTALE ALE FORMĂRII ATITUDINILOR MORALE LA COPII ÎN CADRUL FAMILIEI
 • 3.1. Diagnosticarea nivelului inițial de formare a atitudinilor morale la copiii de vârstă școlară mică
 • 3.2. Strategii de formare a atitudinilor morale la copiii de vârstă școlară mică în cadrul familiei
 • 3.3. Validarea modelului pedagogic de formare a atitudinilor morale la copiii de vârstă școlară mică în cadrul familiei

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFIE
ANEXE
CV-ul AUTORULUI