Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / martie /

Teoria și metodologia formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri


Autor: Antoci Diana
Gradul:doctor habilitat în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2022
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 martie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.82 Mb / în română
Adobe PDF document0.76 Mb / în română

Teza

CZU 37.0(043.3)

Adobe PDF document 5.01 Mb / în română
373 pagini


Cuvinte Cheie

alori, orientări valorice, adolescenți, tineri, formare, educație axiologică

Adnotare

Link-ul de participare la susținerea on-line: https://meet.google.com/zkk-msyg-bnp

Structura tezei include: introducere, cinci capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 346 de surse, adnotare (română, engleză), concepte-cheie în limbile română, engleză, lista abrevierilor, 253 pagini de text de bază, 39 de tabele, 48 figuri, 14 anexe.

Publicații la tema tezei: 34 lucrări științifice.

Scopul investigației constă în conceptualizarea, fundamentarea științifică și valorificarea praxiologică a unei viziuni epistemologice asupra formării prin educație axiologică a orientărilor valorice la adolescenți și tineri.

Obiectivele cercetării: determinarea fundamentelor epistemologice privind orientările valorice și educația axiologică; studiul experimental al specificului formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri; edificarea Teoriei de integralizare a orientărilor valorice reprezentată de Modelul teoretic al orientărilor valorice, legitatea caracterului ciclic al orientărilor valorice și de principiile formării orientărilor valorice; elucidarea mecanismelor formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri; conceptualizarea educației axiologice în contextul Teoriei de integralizare a orientărilor valorice; elaborarea și validarea experimentală a Demersului pedagogic al educației axiologice din perspectiva formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri; elaborarea concluziilor generale și a recomandărilor metodologice privind educația axiologică a adolescenților și tinerilor în context formal, nonformal și informal.

Noutatea ştiinţifică a cercetării rezidă în: determinarea fundamentelor epistemologice privind orientările valorice și educația axiologică; conceptualizarea orientărilor valorice și a educației axiologice elaborate din perspectivă holistică, în acord cu caracteristicile psihologice ale adolescenților și tinerilor; elaborarea indicatorilor și a descriptorilor orientărilor valorice ale adolescenților și tinerilor; descrierea nivelurilor de formare și a particularităților formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri; elaborarea Teoriei integralizării orientărilor valorice și a Modelului teoretic al orientărilor valorice; stabilirea și descrierea legității caracterului ciclic al orientărilor valorice și de principiile formării orientărilor valorice; elaborarea mecanismelor formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri și conceptualizarea educației axiologice, formularea concluziilor științifice privind educația axiologică a adolescenților și tinerilor.

Rezultatele ştiinţifice principial noi care au condus la instituirea unei noi direcţii de cercetare, Teoria și metodologia formării orientărilor valorice: interpretarea fundamentelor epistemologice cu privire la orientările valorice și educația axiologică, glosarul actualizat de termeni specifici cercetării, conceptele de orientări valorice și educație axiologică, elaborate din perspectiva particularităților psihologice ale adolescenților și tinerilor, caracteristicile nivelurilor de formare și a particularităților formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri; Teoria integralizării orientărilor valorice, reprezentată de Modelul teoretic al orientărilor valorice, legitatea caracterului ciclic al orientărilor valorice și de principiile formării orientărilor valorice; mecanismele formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri; conceptualizarea educației axiologice, Modelul conceptual al educației axiologice, Demersul pedagogic al educației axiologice din perspectiva formării orientărilor valorice în contextul educației formale, nonformale și informale ale adolescenților și tinerilor.

Semnificația teoretică a cercetării este susținută de: examinarea interpretărilor teoretice ale orientărilor valorice și descrierea la nivel de structură și conținut a educației axiologice; definirea orientărilor valorice; elaborarea Teoriei integralizării orientărilor valorice și a Modelului teoretic al orientărilor valorice; elaborarea și descrierea legității caracterului ciclic al orientărilor valorice și a principiilor formării orientărilor valorice (principiul afirmării OV; principiul validării sociale a OV; principiul consolidării atitudinilor; principiul interiorizării OV; principiul dezvoltării holistice a OV; principiul valorizării potențialului experiențial al personalității); formularea indicatorilor, descriptorilor și a valorilor din cadrul orientărilor valorice (morala, recunoașterea socială, avantajul material, creația, dezvoltarea personalității, sănătatea, dezvoltarea profesională, familia).

Valoarea aplicativă a cercetării: determinarea metodologiei investigației experimentale a orientărilor valorice la adolescenți și tineri; elaborarea mecanismelor (autodeterminării și autoactualizării) formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri; elaborarea criteriilor de evaluare a orientărilor valorice ale adolescenților și tinerilor; elucidarea mecanismelor constituirii priorităților valorice la adolescenți și tineri; conceptualizarea educației axiologice; elaborarea și validarea experimentală a Demersului pedagogic al educației axiologice din perspectiva formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri; emiterea unor noi cunoștințe și concluzii științifice privind educația axiologică din perspectiva formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri; elaborarea unor recomandări metodologice educatorilor formali, nonformali și informali implicați explicit și implicit în educația axiologică a adolescenților și tinerilor.

Implementarea rezultatelor științifice a fost realizată în cadrul forurilor științifice internaționale și naționale, în cadrul Catedrei Psihopedagogie și Educație Preșcolară, Facultatea Pedagogie, UST, în cadrul stagiilor de mobilitate academică și de cercetare la Universitatea Pedagogică din Krakow, Polonia, Universitatea din Craiova, România, Universitatea „Ștefan Cel Mare” din Suceava, România.

Cuprins


1. FUNDAMENTE EPISTEMOLOGICE ALE ORIENTĂRILOR VALORICE LA ADOLESCENȚI ȘI TINERI
 • 1.1. Parcurs istoric în evoluția conceptului de orientări valorice
 • 1.2. Abordări teoretice ale orientărilor valorice
 • 1.3. Politici privind orientările valorice
 • 1.4. Specificul formării orientărilor valorice la adolescenți
 • 1.5. Particularitățile constituirii orientărilor valorice la tineri
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

 • 2. STUDIUL EXPERIMENTAL AL ORIENTĂRILOR VALORICE LA ADOLESCENȚI ȘI TINERI
 • 2.1. Designul experimental al cercetării orientărilor valorice
 • 2.2. Specificul orientărilor valorice ale adolescenților
 • 2.3. Caracteristicile orientărilor valorice ale tinerilor
 • 2.4. Conexiuni funcționale în structura orientărilor valorice
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. CADRUL CONCEPTUAL AL FORMĂRII ORIENTĂRILOR VALORICE LA ADOLESCENȚI ȘI TINERI
 • 3.1. Teoria integralizării orientărilor valorice
 • 3.2. Modelul teoretic al orientărilor valorice
 • 3.3. Principiile formării orientărilor valorice
 • 3.4. Mecanismele formării orientărilor valorice
 • 3.5. Legitatea caracterului ciclic al orientărilor valorice
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. EDUCAȚIA AXIOLOGICĂ ÎN CONTEXTUL NOILOR DIMENSIUNI ALE EDUCAȚIEI
 • 4.1. Conceptul de educație axiologică
 • 4.2. Prioritățile valorice la adolescenți și tineri în contextul noilor dimensiuni ale educației
 • 4.3. Experiențe pedagogice de educație axiologică în învățământul general și superior
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. CADRUL FORMATIV AL ORIENTĂRILOR VALORICE LA ADOLESCENȚI ȘI TINERI
 • 5.1. Metodologia evaluării orientărilor valorice la adolescenți și tineri
 • 5.2. Evaluarea experimentală a orientărilor valorice
 • 5.3. Demersul pedagogic de formare a orientărilor valorice la adolescenți și tineri
 • 5.4. Dinamica formării experimentale a orientărilor valorice la adolescenți
 • 5.5. Rezultate experimentale comparate privind evoluția orientărilor valorice la tineri
 • 5.6. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Declarația privind asumarea răspunderii
CURRICULUM VITAE