Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / iunie /

Fundamente psihopedagogice ale stilului democratic managerial la nivel de instituţie preşcolară


Autor: Lilia Slutu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Victoria Cojocaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 iunie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 octombrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 37.0 (043.2)

Adobe PDF document 1.62 Mb / în română
167 pagini


Cuvinte Cheie

management, management educaţional, stil, stil managerial, stil educaţional, stil pedagogic, stil democratic, stil autoritar, stil participativ, orientare managerială, competenţe manageriale

Adnotare

Teza de doctor în pedagogie prezintă fundamentarea teoretică şi aspectele practice ale stilului democratic managerial în instituţiile preşcolare. Pentru stabilirea corespunderii cadrelor manageriale cerinţelor actuale ale învăţământului, managerii trebuie să definească cu claritate ce se aşteaptă de la ei, care sunt funcţiile şi rolurile lor, să cunoască particularităţile stilului managerial.

În baza surselor teoretice şi analizând rezultatele obţinute în urma cercetării experimentale a fost elaborat modelul de formare a stilului democratic managerial. Acest model cuprinde metodologia de formare a stilului democratic, care se bazează pe instrucţiuni, orientate spre pregătirea cadrelor în trei direcţii principale: cunoaşterea ştiinţifică, artistică şi empirică şi în toate cele trei domenii axiologice care stau la baza curriculumului preşcolar-cognitiv, tehnologic, artistic.

Cuprins


CAPITOLUL I. Abordări teoretice ale activităţilor de management
  • 1.1. Evoluţia conceptuală a noţiunii de management educaţional
  • 1. 2. Specificul activităţii manageriale la nivelul instituţiilor preşcolare.

CAPITOLUL II. Fundamente psihopedagogice ale stilurilor manageriale
  • 2. 1. Delimitări conceptuale ale stilurilor manageriale.
  • 2. 2. Teorii şi modele ale stilurilor manageriale.
  • 2. 3. Eficienţa şi tipologia stilurilor manageriale.

CAPITOLUL III. Aprobarea experimentală a procesului de formare a stilului managerial în instituţiile preşcolare
  • 3. 1. Caracteristici ale stilului managerial în instituţiile preşcolare.
  • 3. 2. Modelul de formare a stilului democratic managerial în instituţiile preşcolare..
  • 3. 3. Valori ale stilului democratic managerial format pe cale experimentală.